De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 maandag 01 januari 2001 00:00

BELGISCH NATIONAAL RAPPORT OVER DRUGS 2000 BIRN

Recentelijk verschenen het Belgisch rapport over drugs 2000 en het jaarverslag over de stand van de drugproblematiek inde Europese Unie. Het Belgisch rapport over drugs 2000 is van de hand van de dienst Epidemiologie, van het Wetenschappelijk Instituut Volks gezondheid ﷓ J. Wytsmanstraat 14 te 1050 Brussel.
Er bestaat een Nederlandstalige samenvatting en een uitgebreide Engelstalige versie. Beide versies zijn te verkrijgen op
hogervermeld adres of via e﷓mail sheila.goyens@iph.fgov be .
Wat hierna volgt zijn enkele hoofdlijnen uit de 33 blz. tellende samenvatting. Ik merk tenslotte nog op drie van de achten
dertig referenties betrekking hebben op publicaties van onze wetenschappelijke dienst.
bron: de sleutel magazine januari 2001

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.