De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 vrijdag 01 december 2000 00:00

Jeugdhulpverlening, drughulpverlening inclusief ?

Centrum Bethanië richt zich tot kinderen en jongeren met gedragsproblemen en/ o f emotionele moeilijkheden In de
residentiële behandeling, met een gemiddelde behandelingsduur van 13 maanden, hebben we als doel ﷓ in een sterk partnerschap met de ouders ﷓ de gedragsproblemen te reduceren en de competentie van de jongeren uit te breiden. Dit vergt een deer sterke samenwer﷓
king met de ouders; maar ook een, focus op andere ontwikkelingsdomeinen zoals vrije tijd en school.
Bij het begin van de opname dienen de adolescenten zich aan met tal van problemen die hoofdzakelijk van externaliserende
aard zijn : pesten, liegen, stelen, voortdurend in conflict liggen met hun omgeving, niet meer reageren op gestelde regels,
middelenmisbruik, spijbelen e.d . Bij een aantal van hen kondigt zich een beginnende carrière van delinquent of anti
sociaal gedrag aan. Een ruwe schatting levert op dat bij ruim meer dan de helft van de (opgenomen) adolescenten een
vermoeden is van regelmatig drugsgebruik. Het gaat meestal niet om éénmalig incidenteel gebruik maar over regelmatig tot
veelvuldig gebruik van diverse vormen van soft﷓drugs. Het gebruik van hard﷓drugs lijkt eerder beperkt. Vanuit de borg om
het centrum drugsvrij te houden wordt tijdens het verblijf een beleid van gerichte urinecontroles doorgevoerd. Wij beschouwen
drugsgebruik als één element in het uitgebreid gamma van jeugdproblematiek waar wij in ons centrum mee te maken hebben.
In die zin is het zeker geen tegenindicatie voor een opname, en wordt het bestaand handelingspakket en pedagogisch klimaat
niet extra aangepast. Wel wordt, met name rond drugsgebruik, een aangepast beleid gevoerd van monitoring opvoeding en
controle.
bron: de sleutel magazine december 2000

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.