De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 woensdag 14 mei 2003 00:00

Bezoek Broeders van Liefde aan Rostov van 7 april tot 12 april 2003 (Zwarte Zee / Rusland)

Jo De Maertelaere, medewerker van De Sleutel, werkt als vrijwilliger samen met het Leger des Heils te Rostov tijdens een jaar loopbaanonderbreking. Getroffen door de ernst van de problematiek en het totale gebrek aan middelen voor preventie of behandeling besprak hij de situatie met Broeder Generaal. Deze was bereid om de situatie ter plaatse te bekijken. Johan Maertens reisde mee.
De Russische situatie i.v.m. drugs is onrustwekkend, sommige regio's geven 25 % verslaving aan (inclusief alcohol). De regering verklaarde de strijd tegen drugs een nationale prioriteit. Er is een nieuwe wet die de straffen voor dealen verhoogt tot 15 à 20 jaar. In een situatie met overvolle gevangenissen en een groot gebrek aan medische en sociale opvang wordt dit een maat voor niets.

Het zijn bijna uitsluitend de kerken die, in samenwerking met ouderverenigingen, centra voor behandeling oprichten voornamelijk bemand met vrijwilligers, die dan meestal nog ex-verslaafden zijn. Er is een sterk engagement, een groot geloof en spiritualiteit, maar geen middelen of professionaliteit.

We bezochten vooral wat men daar noemt rehabilitatiecentra, waarvan de werking precies overeenkomt met onze TG's maar dan op religieuze basis. Na de behandeling reïntegreren ze in de kerkgemeenschappen waar ze op dezelfde basis verder kunnen. De TG ligt buiten de stad Novocherkassk (de hoofdstad van de Kozakken een 50-tal km. ten ZO van Rostov). De TG bestaat een vijftal jaar en is sedert 2001 een erkende stichting. Erkenning betekent niet dat er subsidie is. Alle middelen moeten bijeen gezocht worden. De cliënten zelf krijgen geen uitkeringen van de overheid. Igor Chandoshko, zijn vrouw en enkele medewerkers leiden het centrum. Zij leven er samen met een 8-tal bewoners in een klein huis (6 bedden en één dubbelzit in de living), de meisjes bezetten een afzonderlijke aangrenzende kamer waar eveneens 6 bedden beschikbaar zijn. Het aantal bewoners hangt af van de beschikbare middelen (75 € per bewoner per maand), deze komen vooral van de verschillende protestantse kerken. ’s Morgens wordt er gewerkt tot 13.00 uur, in de namiddag is er bijbelstudie, lezingen, gebed en zang. Om 18.00 uur wordt er gegeten en ’s avonds worden er video’s bekeken en besproken.
De methode is in dit centrum, en in alle volgende, volledig gebaseerd op het spirituele aspect: God roept voor behandeling en de verslaafde gaat daar al of niet op in, gaat hij er op in dan moet hij de leider volgen, die de boodschappen van God doorkrijgt, tot hij ze zelf ontvangt en er genoeg open voor staat (vergelijkbaar met onze act as if tot men zelf begrijpt en aanvoelt welke de eigen juiste weg is). Er wordt verwacht van iedereen die het programma doorgaat om nadien ook mee te helpen bij de behandeling. De behandeling wordt enkel vanuit de kerken gesteund en zij spelen ook een heel belangrijke rol bij de integratie. De ex-verslaafde kan dan deel uitmaken van de grotere familie en blijft verzekerd van een sterke verbondenheid in dezelfde sfeer en stijl als in de TG. Hierdoor is het mogelijk om met korte programma’s te werken (6 maand) omdat de nazorg een permanente nieuwe en drugvrije gemeenschap is (zelfs rookvrij!). In principe maakt de TG deel uit van een grotere gemeenschap nl. van de kerken, die op hun beurt sterk groeiende en geïntegreerde gemeenschappen aan het vormen zijn. De mensen kunnen er terecht na de ineenstorting van het regime en het wegvallen van de autoriteit en in het ijle terechtkwamen. Aangezien het communisme de “caring society” zou zijn werden alle andere elementaire kleine gemeenschappen van de kaart geveegd.
Deze noodzakelijke onderbouw en voorwaarde tot langzame groei en evolutie naar een grotere eenheid van “caring society” is hier nu in snel tempo aan het groeien. Eén van deeldoelgroepen bij deze groei zijn de verslaafden. De verslaafden zelf gaan op hun beurt, tijdens hun behandeling meehelpen in weeshuizen voor straatkinderen. Dit laatste is gebaseerd op een ervaring van Igor, die dacht dat drugverslaving (hij is zelf ex-verslaafde) het ergste is wat er bestaat, tot hij de straatkinderen in de riolen had zien leven!
De drughulpverlening past hier dus in een heel ander kader dan wij kennen. Het gaat om overleven. Het zijn de gelovige mensen en heel wat vrijwilligers daarrond die hiervoor de fondsen, de energie, het geloof en dus de mogelijkheden bieden. Diegenen, die gered worden, moeten onmiddellijk mee aan de slag. Willen we vergelijken dan moeten we terug gaan naar het prille ontstaan van de TG’s in de jaren ‘50 in de Verenigde Staten waar drugverslaafden niet werden geholpen door de maatschappij, maar zichzelf moesten behelpen met steun van de AA beweging.
We zien hier op een wonderbaarlijke wijze dat het sociaal netwerk, het sociaal bindweefsel zoals ik het ook eerder benoemde, spontaan aan het herstellen is. Ze noemen het hier een wonder en een aaneenschakeling van mirakelen. Ze bidden heel veel voor elkaar, voor herstel, genezing. Bidden is hun enige verweer tegen AIDS en Hp B en C omdat ze geen geneesmiddelen kunnen betalen. Olga onze gids en vertaler (geboren in Rostov, opgevoed en gestudeerd in Australië en de US, reeds drie jaar terug op missie in Rusland) verzekerde mij dat mensen door gebed herstellen en zelfs virusvrij worden.

$$L1 $$L4 $$L5


We bezochten ook de enige Katholieke kerk in Rostov, waar de Salesianen naast de kerkgemeenschap ook hulp en vorming willen organiseren voor minderjarigen, ook met verslavingsproblematiek. Van hieruit zou ook preventie kunnen worden georganiseerd.

$$L3 $$L2


Het Leger des Heils organiseert de ambulante hulpverlening, nazorggroepen en zelfhulpgroepen voor ouders.

$$L7

CONCLUSIES

1. BEHANDELING: RESIDENTIEEL EN NAZORG
Aangezien de mensen zelf zich aan het reorganiseren zijn om behandeling op het residentiële vlak te organiseren gericht op drugvrije (alcohol, drugs en tabak) reïntegratie, moeten we hier geen initiatieven ontwikkelen of ondersteunen, dat doen immers zo goed en zo kwaad als mogelijk de vereniging van de moeders en de protestantse kerken, die hier dan weer hun nieuwe leden rekruteren en tezelfdertijd voor stevige en langdurige nazorg zorgen.

2. AMBULANT EN LAAGDREMPELIG
Het ambulante laagdrempelige vlak wordt ook door hen ingevuld waar mogelijk. Ouders van verslaafden zoeken steun bij de kerken, deze schakelen ex-verslaafden in om de aangebrachte verslaafde te bezoeken en te motiveren.

3. MEDISCH
Het medische luik is volledig gescheiden van de huidige beweging van rehabilitatiecentra op religieuze basis. In enkele gevallen is er samenwerking. De klinieken kijken zeer wantrouwend naar de centra.

4. MAATSCHAPPELIJKE STEUN
Ontbreekt volledig, er is geen geld voorzien, er zijn meer dan genoeg andere prioriteiten. De gewone klinieken verkeren zelfs in dramatische toestanden (kamers met verbrokkelde muur en vloerbekleding, totaal afgeleefd meubilair, één verpleegkundige voor 30 bedden, ...). Recent werden er wetten en besluiten uitgevaardigd waarbij 1. dealers zeer zwaar zullen gestraft worden (in de gevangenissen is er wel geen plaats) en 2. het ministerie der belastingen zal de aanpak van het importeren van drugs op zich nemen. De strijd tegen drugs wordt prioriteit dixit Poetin. Men is wel nog niet toe aan hulpverlening laat staan aan preventie.

5. PREVENTIE
Bestond vroeger, maar is mee ten onder gegaan met de staatsdiensten waarin het was ondergebracht.


WAT KUNNEN WE DOEN:

Hulpverlening en Preventie:
Aangezien heel wat vrijwillige krachten en ex-drugverslaafden hierbij zeer actief zijn is het misschien zinvol om hun werk te ondersteunen, aangezien ze barsten van geloof en energie kunnen we het niveau van professionaliteit proberen te verbeteren. Deze keuze wordt door alle groepen gedragen (moeders, ex-verslaafden, Leger des Heils).

Een opleidingsinstituut valt te overwegen, een pilootproject kan in België uitgeprobeerd worden vanaf september (intensieve Engelse les) en oktober (gespecialiseerde opleiding). Een voorbereidende vergadering hiervoor wordt vastgelegd op 15 mei.
In samenwerking met het Trimbosinstituut werd er reeds een Russische pilootversie van ASI uitgewerkt.

Een opleidingsinstituut voor training van trainers zou een grote uitstraling kunnen hebben over het ganse land. Het zou kunnen gecombineerd worden in de gebouwen van het Leger des Heils (protestantse zingeving binnen de behandeling) en in de kerkgebouwen van de katholieke kerk van Rostov (professionele opleiding en katholieke zingeving in de behandeling).

Ook de combinatie met preventie voor middelbare, daarna lagere en op langere termijn kleuterschool zou kansen bieden omdat de Paters Salesianen vooral op de ontwikkeling en vorming van de jeugd willen inspelen.

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.