De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 donderdag 22 mei 2003 00:00

Studiereis Yogyakarta van 8 maart tot 17 maart 2003

Op vraag van Broeder Generaal bezocht Johan Maertens Yogyakarta om samen met de plaatselijke communauteit van de Broeders van Liefde te Nandan na te gaan hoe ze zich best inzetten t.a.v. de drugproblematiek en hoe we hen hierbij kunnen helpen vanuit De Sleutel.
Indonesi√ę kent een hoge drugproblematiek waarvan de aanpak sterk bemoeilijkt wordt door de neiging tot ontkenning van het probleem door de Moslimgemeenschap (80 %) en door de diepgewortelde corruptie bij de politie en justitie. Ook de maffia laat het niet ongemoeid en 'beschermt' behandelplaatsen tegen betaling! Het vroegere regime was bekend om zijn dealen op hoog niveau. 20 % van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

De meeste centra werden opgericht door kerken en koranscholen, die dat soms combineren met religieuze opleiding, waaruit een deel van de begeleiding gerekruteerd wordt. Andere centra zijn dikwijls privé initiatieven en duur. Kwaliteit wordt steeds geassocieerd met 'moet veel kosten'. De familie is ongeveer de enige verwijzer en betaler. Er is een grote kloof tussen de drugscene en de behandeling. Er bestaat geen ambulante hulpverlening en geen harm reduction. Aids en Hep. B en C scoren zeer hoog in de populatie intraveneuze drugverslaafden respectievelijk 70 % en 99 %!

In Yogyakarta werken de Broeders van Liefde reeds lang en goed samen met de stichting Hana, die zich voornamelijk met preventie in de middelbare school in laat. Hun medewerkers zijn studenten van de vele hoge scholen en universiteiten in de stad.

$$L5

Na overleg met alle actoren in de regio zouden zinvolle acties gaan in de richting van:
1) ondersteunen en professionaliseren van de preventie;
2) hulpverlening aan jonge drugverslaafden;
3) overdracht van kennis.

$$L2

We bespreken nu verder binnen De Sleutel en met het Generalaat hoe we het peterschap zullen opnemen voor deze nieuwe projecten.

Enkele foto's:

$$L1 $$L3 $$L4 $$L6
$$L7

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.