De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 zondag 10 december 2006 00:00

Renovatiewerkplaats in de kijker

Momenteel verbouwt de Sociale Werkplaats van De Sleutel een buurthuis in Brugge. Het renovatieproject toont hoe ex-druggebruikers dankzij tewerkstelling opnieuw de draad leren opnemen. Via werk opnieuw aansluiting krijgen in de maatschappij. ‘Een van de doelgroep-werknemers wordt elke ochtend opgepikt aan de gevangenis. Als zijn termijn erop zit, vinden we zonder probleem werk bij een reguliere aannemer’, zo maakt werkplaatsleider Johan Louwyck zich sterk.
Johan Louwyck (49) : ‘In onze werkplaats doen we allerhande renovatiewerken. We renoveren gebouwen voor diverse opdrachtgevers. Naast ruwbouwwerk staan we ook in voor sanitair, schilderwerk, elektriciteit, schrijnwerkerij, etc. Tijdens hun periode hier mogen ze alle soorten werk aanpakken. Al snel zie je en voelen ze zelf ook, waar ze het meest aanleg voor hebben. Het is de kunst om het lichtpunt dat we bij elkeen zien op de juiste manier aan te wakkeren’.


$$1

Tewerkstelling, een concrete daginvulling en het inkomen zorgen bovendien voor een zekere stabiliteit en aanvaarding in de maatschappij zodat de dreiging tot herval beperkt kan worden.
Naast de technische vaardigheden wordt in de werkplaats evenveel aandacht besteed aan de attitude van de werknemers.

‘De gasten die in onze sociale werkplaats werken, hebben zelf gekozen voor de bouw. Ofwel hebben ze bij ons de oriëntatie module doorlopen ofwel worden ze doorgestuurd. Zo draait er hier nu een werkman mee die al tijdens zijn verblijf in Ruiselede gekozen had voor de bouw’, zo stelt werkplaatsleider Johan.


$$4
‘Vanuit onze ervaring weten we dat tewerkstelling en opleiding naast attitudetraining essentieel zijn voor een goede reïntegratie van ex-verslaafden in de maatschappij. Het is namelijk zo dat er vaker herval is bij diegenen die geen of weinig toekomstperspectieven hebben. In het normaal economisch circuit kunnen deze ex-druggebruikers vaak niet terecht omwille van negatieve attitudes, een strafblad en een tekort aan scholing en opleiding. De sociale werkplaats komt tegemoet aan deze noden’, zo vult afdelingshoofd van de Sociale Werkplaats Guido Maertens, aan.

$$2

Johan : ‘Binnen ons renovatieproject Brugge werken er momenteel 7 gasten. Meestal voelen ze zich door hun verleden onzeker, minderwaardig. We trachten ze daar bovenop te krijgen, hen vertrouwen te geven. Momenteel varieert de leeftijd hier op de vloer tussen de 19 en de 47 jaar. We werken met een beperkt aantal statuten. Ze hebben we Gesco-werknemers, maar ook zogenaamde artikel 60 werknemers. Zo werken we met momenteel met enkele gasten doorgestuurd door het OCMW van Brugge, Bredene en Blankenberge. Met elk van deze OCMW’s zijn samenwerkingsovereenkomsten uitgewerkt'.

Gesco staat voor “gesubsidieerde contractuelen”. Om in een dergelijk contract te kunnen stappen moet de betrokkene vijf jaar inactief geweest zijn en ingeschreven zijn bij de VDAB.


$$3

‘Momenteel zitten we met een sterke ploeg. De sfeer zit heel goed en ze zijn ook sterk gemotiveerd. Ze kunnen eindelijk ook iets meer verdienen. Een nieuwe wereld gaat voor hen open. De meest ervaren werknemer op de werkplaats is nu een 7-tal maanden aan het meedraaien. We zijn ook continu bezig met het bekijken van de doorstromingsmogelijkheden. Dit gebeurt in samenwerking met de trajectbegeleider. Concreet zijn we nu aan het uitkijken naar stageplaatsen bij reguliere aannemers voor een tweetal gasten. Dat is meestal geen probleem. Er zijn immers heel wat openstaande vacaturen in de bouw. We leggen de lat naar kwaliteit van het werk echt wel hoog. We eisen de perfectie. Het enige wat we met opdrachtgevers niet kunnen en willen vastleggen is de afwerkingstermijn ‘, aldus Johan die eerder in de reguliere bouw actief was als werkplaatsleider.

Johan: ‘Ik heb serieus overwogen om als praktijkleraar aan de slag te gaan in het beroepsonderwijs. Ter voorbereiding haalde ik trouwens mijn Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, de vroegere D-cursus. We leerden er over leerstoornissen en over attitude aanpak en ook over omgaan met drugproblematiek. Toen kreeg ik onverwacht een aanbod om in de sector als werkplaatsleider van start te gaan. Al gauw besefte ik dat deze gasten 10 keer gemotiveerder zijn dan deze in het beroepsonderwijs. Hier zijn de meesten al wat rijper, ze hebben vaak al heel diep gezeten en beseffen dat het nu of nooit is’.

Wie zijn de opdrachtgevers van de renovatiewerkplaats?

Johan: ‘Momenteel verbouwen we het Buurthuis De Wissel in Brugge. Dat gebouw is eigendom van een openbaar bestuur en kan verbouwd worden dankzij middelen van het Stedenfonds. Na de verbouwing zullen ook andere verenigingen er terechtkunnen voor activiteiten, vorming of vergaderingen. Maar we werken evengoed op de particuliere markt. Onze huidige ploeg is naar technische vaardigheden en naar attitude toe in die mate gevorderd dat ze eigenlijk bijna in de reguliere bouw moeten meekunnen’.

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.