De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 



maandag 12 maart 2007 00:00

Sociale werkplaats start met groenafdeling in Antwerpen

Sinds kort is de vzw Sociale Werkplaats in Antwerpen een afdeling rijker. Dankzij de opstart van een groenafdeling hebben we nu een meer divers aanbod om (ex) druggebruikers te helpen bij de reïntegratie in de maatschappij en de opstap naar de reguliere tewerkstelling.
De activiteiten van het nieuwe groenproject richten zich specifiek op natuur- en landschapszorg. Specifieke taken zijn onderhoud van plantsoenen van openbare besturen, tuinen van particulieren, aanleg en onderhoud van bos, houtwallen, hagen en boomrijen, ecologisch maaibeheer van bermen, ophaling zwerfvuil, snoeiwerk, …
Guido Maertens: De opstart in Antwerpen is eigenlijk in een stroomversnelling geraakt dankzij een oproep van Minister Van Brempt. Ze lanceerde in juli vorig jaar een uitbreidingsronde inzake de erkenning van de sociale werkplaatsen met het doel de sociale economie te stimuleren. We hebben daarop ingetekend met een aanvraag voor een nieuwe ploeg voor een groenafdeling op te starten in Antwerpen. En we hebben de goedkeuring gekregen waardoor we met één ploeg extra aan de slag kunnen. Er werden een nieuwe werkleider en 5 doelgroepmedewerkers aangeworven.

$$S

Waarom werd gekozen voor Antwerpen?

Guido Maertens: Het was een duidelijke beleidsoptie van de raad van bestuur van onze vzw De Sociale Werkplaats om in Antwerpen van start te gaan. Vandaag zijn onze activiteiten nog altijd heel sterk geconcentreerd rond het Gentse. Dat is gewoon zo gegroeid in de loop der jaren. Antwerpen heeft echter wel te kampen met een veel grotere drugproblematiek. . Daar moeten we dus een inhaaloperatie doen. We hadden er enkel een renovatie afdeling. Nu verdubbelen we dus onze activiteit dankzij de opstart van de groenafdeling.

Was de vraag naar werk in “groen“ daar het grootst?

Guido Maertens: We kozen inderdaad bewust voor die activiteit. Op die manier komt er meer diversiteit in ons aanbod. Louter economisch is het echter ook een werkplaats die snel rendabel kan zijn. Die keuze bood ook gewoon meer zekerheid.

Wat zijn de toekomstplannen van de Sociale Werkplaats in Antwerpen?

Guido Maertens: We willen er langzaam verder groeien. Het is onze bedoeling om eerst ook een module arbeidszorg op te starten. Daarvoor zijn er trouwens al gesprekken lopende. Die opstart zou kunnen in een samenwerkingsverband tussen OCMW, stad Antwerpen en bijna alle andere sociale werkplaatsen. De lokale overheid in Antwerpen is vragende partij om onze knowhow in te brengen en een aantal trajecten op ons te nemen zodat de reïntegratie van drugverslaafden vlotter kan verlopen. Maar het is onze bedoeling om ook in Antwerpen een echt oriëntatie-aanbod te hebben. We hebben trouwens de kans om een geschikte atelierruimte in gebruik te nemen in de Van Trierstraat. Op die manier kan ons aanbod - met renovatie, groen, arbeisdzorg en op termijn oriëntatie - vanuit één centrale plaats worden gestuurd.

$$R

En is het orderboekje voor groen reeds goed gevuld?

Guido Maertens: We zijn hier volop mee bezig. We trachten bij de prospectie wel uit het vaarwater van de andere sociale werkplaatsen actief rond groen, te blijven. Maar we mikken op hetzelfde soort werk als in Gent. We werken veel voor openbare besturen. Zo doen we het onderhoud van speelpleintjes, begraafplaatsen, werken we voor rusthuizen en scholen of voor ziekenhuizen. Maar we hebben ook overeenkomsten rond het inzamelen van zwerfvuil. De privésector is niet meer geïnteresseerd in dat soort werk. En we werken ook voor particulieren. Het nadeel is dat we enkel grotere opdrachten kunnen aanvaarden, omdat we enkel per volledige ploeg werk kunnen aanvatten. We hebben immers maar een werkleider per 5 werkkrachten.

Zijn er ook vooroordelen naar de sociale economie of de doelgroep?

$$L

Het idee dat we goedkoper zijn dan de privé klopt niet. Onze werkkrachten hebben meer uren nodig om een bepaalde opdracht uit te voeren. Onze uurprijs ligt echter lager. Dus dat komt ongeveer overeen uit. En naar onze doelgroep toe? Eigenlijk niet. Lokale overheden zien de laatste jaren het belang van de sociale economie en dankzij samenwerking met ons kunnen ze tegelijk een steentje bijdragen tot de reïntegratie van drugverslaafden.



Sociale Werkplaats : meer dan groen

Binnen de VZW Sociale Werkplaats De Sleutel zijn er zes werkplaatsen en zorgen vijf modules voor de nodige ondersteuning. Zo is er een Industriële werkplaats en een Renovatieproject in Gent, Antwerpen, Mechelen en Brugge. Verder is er een Groenproject dat gesitueerd is in Gent en nu dus ook in Antwerpen. We hebben aandacht voor het hele traject in nauwe samenwerking met onze partners. We bieden oriëntatie, werk met aangepaste begeleiding en opleiding aan met het oog op doorstroming naar reguliere werkgelegenheid. Dit doen we in volgende modules: screening en oriëntatie, arbeidszorg, arbeidsbegeleiding, trajectbegeleiding en sinds kort ook supported employment’.

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.