De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 dinsdag 11 september 2007 00:00

Terugkeergarantie voor wie overstap naar “echte werk” maakt

Dankzij het proefproject Supported Employment kunnen de werknemers uit onze sociale werkplaats beter ondersteund worden bij hun eerste stappen naar de reguliere arbeidsmarkt. Er is zelfs een terugkeergarantie.
In alle sociale werkplaatsen in Vlaanderen stelt men vast dat de werknemers de stap niet of zelden maken naar een volgende tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. Niet zo verwonderlijk als je weet dat ze voor de tewerkstelling in de sociale werkplaats langdurig werkloos waren (minimum 5 jaar). De overstap naar het de reguliere tewerkstelling betekent dan ook terug naar de onzekerheid gezien men daar meestal start met een interimcontract. Voor wie langer dan 3 maanden in het gewone arbeidscircuit werkt, wordt de deur naar de sociale tewerkstelling dan ook gesloten. Daarboven valt de intensieve begeleiding van de sociale werkplaats weg wat het voor een aantal mensen extra moeilijk maakt.

$$R

Om de problemen en mogelijkheden in kaart te brengen werd het proefproject ‘Supported Employment of tewerkstelling met ondersteuning’ opgestart. Het project loopt van juli 2006 tot eind 2007 met de bedoeling om na afloop een beleidsaanbeveling te doen naar de bevoegde minister. In Vlaanderen hebben 16 sociale werkplaatsen zich ingeschreven om de methodiek uit te werken, voor onze werkplaats betekent dit dat we met minimum 3 werknemers de stap proberen te zetten. In de eerste twee à 3 maanden werken we met het systeem van terbeschikkingstelling: de werknemer blijft bij ons onder contract zodat dit een extra zekerheid is in die eerste periode.

WERKGEVERSVOORDEEL

De vraag naar goede werknemers is groot voor heel wat werkgevers en er zijn nog voldoende werkzoekenden. Toch vinden de bedrijven vaak niet de juiste werknemer omdat deze nog niet voldoet aan de gevraagde technische kennis of juiste attitudes. Of zoals werkgever het stellen: “Op tijd komen en willen werken!”. Misschien een beetje simpel gesteld maar wel realiteit. Onze mensen hebben een recente werkervaring en er werd heel wat aandacht besteed aan het bijschaven van de basiscompetenties. Na een lange werkloosheid is het niet evident om terug onder gezag te werken, afspraken correct na leven, op een goede manier te communiceren met collega’s, … We kunnen dan ook goed inschatten wie klaar is om de stap te zetten naar een volgende tewerkstelling. Wat betreft de technische kennis hebben onze werknemers een basis die in het andere bedrijf verder wordt opgebouwd.

WERKNEMERSVOORDEEL

Voor de werknemers is het grootste voordeel dat er een terugkeergarantie is: als het niet lukt, kunnen ze terugkeren naar de sociale werkplaats. Uiteraard is het in eerste instantie de bedoeling dat we regelmatig contact hebben met werknemer en werkgever om eventuele problemen of verwachtingen te bevragen. Dit intensieve contact zorgt ervoor dat de werknemer makkelijker zijn plaats vindt en de problemen direct kunnen worden aangepakt. Financieel is er ook een voordeel voor de deelnemers aan het project; zij krijgen namelijk het uurloon van het bedrijf waar ze gaan werken en dit is toch al snel 200 euro meer dan het loon in de sociale werkplaats.

RESULTATEN

Tot op heden zijn we met drie mensen gestart in het project. 1 persoon werkte amper drie weken bij een ander bedrijf in de bouwsector. De overstap was fysiek té zwaar zodat hij verkoos om terug te keren naar onze werkplaats. De wens om door te stromen blijft echter aanwezig, na het verlof gaan we terug op zoek naar een andere werkgever. Nu niet meer in de ruwbouw maar eerder in de afwerking. De tweede persoon werkte van half mei tot begin augustus in een bedrijf dat zonneweringen plaatst. Het bedrijf was tevreden over zijn prestaties zodat ze onze werknemer een contract zullen geven. Voor de derde persoon die ook in een bouwbedrijf startte, is het op datum van dit schrijven nog te vroeg om resultaten te geven. Alle deelnemende sociale werkplaats hopen dat de mogelijkheid tot Supported Employment ook na het proefproject blijft bestaan. Het zal aan de bevoegde minister zijn om dit een structurele erkenning te geven. Doorstroom is voor ons zeer belangrijk omdat we dan steeds nieuwe mensen kansen kunnen geven.

Mario Polfliet

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.