De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 vrijdag 11 april 2008 00:00

De Sleutel present op het mv-united Event

De Sleutel participeert op woensdag 23 april aan het Mars & Venus United Event van het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw. Tijdens deze denk- en doedag rond gender te Gent wordt een pak ideeën aangereikt om gelijke kansen concreet te maken. De voorbije periode subsidieerde ESF binnen De Sleutel twee projecten in het kader van gelijke kansen. Onze deelname aan dit mv-united Event, kadert daarin.

Binnen De Sleutel wensen we maximaal in te spelen op gelijke kansen. Om mogelijke drempels beter in kaart te brengen en aan te pakken, hebben we de voorbije jaren ook enkele genderprojecten opgestart. Concreet gaat het om het gelijke kansenproject in ’t Mussennest, een renovatieproject met jongeren uit het Deeltijds onderwijs, gekoppeld aan het dagcentrum te Brugge (liep af  in april 2005) en om het activeringsproject van onze Sociale Werkplaats genaamd “Meer vrouwen in de Sociale Economie” (loopt af in juni 2008). De methodiek van beide genderprojecten prijkt straks ook op de nieuwe website die op dit event wordt gelanceerd.

Op 23 april organiseert het Europees Sociaal Fonds in Het Monasterium in Gent  een levendige denk- en doe-dag, van interplanetair belang voor gelijke kansen in onderwijs, opleiding en werk. Beide genders leven nog wel op een andere planeet, maar zij respecteren elkaar steeds meer als echte gelijken.

Op dit afrondende evenement van mv-united, de gendercampagne van het Vlaamse ESF-Agentschap, krijgt u zo goed als gratis maar niet vrijblijvend:
-Inspirerende workshops
-Sprekende thema-inleiders
-Uitdagende stellingen
-Uw eigen inbreng
-Ervaringsdeskundige promotoren
-Animerende moderatoren

Resultaat: Een korf vol ideeën om gelijke kansen concreet te maken

Plaats: Het Monasterium in Gent

Er worden diverse workshops voorzien rond de thema’s  Werk, Opleiding en Onderwijs. Zo bekijkt men o.m. het nut van een gendercoach, discussieert men rond competenties, gendermainstreaming evenals rond oriëntatie en studiekeuze.

Voor meer info (het volledige programma en inschrijvingsmodaliteiten) verwijzen we graag naar de ESF website (zie link onderaan). Hieronder kan u tevens meer informatie vinden over beide gender projecten.

 

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.