De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 maandag 14 april 2008 00:00

In memoriam Jan Verscheure

Op 10 april 08 is Jan Verscheure overleden. Jan werkte bijna 10 jaar in De Sleutel en was verantwoordelijke voor het ICT-gebeuren van onze organisatie. Een in memoriam voor een collega die we allemaal zullen missen.

Met vaste hand dreef hij zijn schip midden een woelige zee, hoog boven metershoge golven die hem telkens weer verrasten, zwaar beproefden en die uiteindelijk onstuitbaar bleken. 

Op 10 april 08 is Jan Verscheure van ons heengegaan na een lange strijd die 2 jaar lang duurde en waar hij tot het uiterste ging en niet afliet.  Zijn vrouw Mie en dochter Liesbet gaven hem de nodige kracht en alle liefde om te blijven geloven in zijn kansen.  Op het werk kon hij dan zijn gedachten verzetten en verder grappen zoals hij dat altijd gedaan had.  Uiteindelijk haalde zijn lichaam zijn wil in en sliep hij rustig in, omringd door zijn geliefden.

Het is op het einde heel snel gegaan en het nieuws van zijn plots overlijden heeft ons allen verrast. 

$$R

De Sleutel verliest een waardevolle collega en een trouwe vriend. 

Jan startte zijn loopbaan in De Sleutel op 23 maart 1998, 10 jaar geleden.  Hij nam de verantwoordelijkheid op zich voor het ICT gebeuren binnen De Sleutel.  Zijn engagement was dermate groot dat hij vrij snel besloot een graduaatsdiploma te halen in de informatica  Het was een zware klus die veel van hem vroeg (hij bleef immers voltijds werken) maar die hij op schitterende wijze wist te volbrengen, mede dankzij de steun van Mie.  Op die manier bracht hij heel wat nieuwe kennis binnen in De Sleutel, kennis die geen theorie bleef maar die hij toepaste in de meeste diverse gevallen.

Uiteindelijk werd Jan diensthoofd informatica en leidde hij een team van 3 mensen.  Als architect van het informaticanetwerk van De Sleutel en beheerder van meer dan 100 PC’s en servers, gaf hij vorm aan de informatisering binnen De Sleutel.  Hij pionierde mee met De Sleutel door de nieuwe initiatieven en werkingen vanuit zijn expertise te omkaderen en te voorzien van de noodzakelijke ICT toepassingen. 

Een half woord volstond voor hem om aan de slag te gaan.  Zijn professionele standaard lag hoog, zijn geestdrift om met beperkte middelen het nodige te doen deed hem wonderen verrichten.  Hij had veel zin voor initiatief en hij begreep de noden van zijn collega’s.  Hij redeneerde mee met de mensen die zijn toepassingen zouden gebruiken en vond telkens de beste oplossing.  Eens gevonden, dan zette hij door.  Hij was dan ook een graag geziene collega in alle afdelingen van De Sleutel.   Niet verwonderlijk, met zijn goedlachs en zachtaardig temperament.

Jan, je was één van ons, je blijft één van ons.

Damien Versele, algemeen directeur De Sleutel

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.