De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 vrijdag 06 maart 2009 00:00

8 maart: Internationale vrouwendag

Drugs: als ouder hoop je dat zoon- of dochterlief er nooit aan begint. Naar aanleiding van de internationale vrouwendag willen we vanuit De Sleutel speciaal aandacht vragen voor alle moeders van drugsverslaafde of -gebruikende kinderen en hen een hart onder de riem steken. De problemen waarmee moeders af te rekenen hebben, worden nog te vaak onderschat. De Sleutel vindt het tegelijk passend om een bloemetje te werpen naar alle dames die bij ons werken. Dagelijks professioneel en gemotiveerd aan de slag blijven gaan met verslaafden. Vrouwen dragen meer dan hun steentje bij...

Sinds 1975, het internationale jaar van de Vrouw, wordt op 8 maart over de hele wereld de internationale vrouwendag gevierd. In 1978 werd 8 maart door de Verenigde Naties officieel erkend  als internationale vrouwendag en in sommige landen is dit inmiddels zelfs een officiële feestdag (bijvoorbeeld in Italië). De internationale vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld.  Vrouwen over de gehele wereld komen elk jaar samen om deze internationale dag en de vooruitgang in de strijd voor gelijke rechten en vrijheden te vieren, om opnieuw de aandacht te vestigen op de nog bestaande leemtes, de ongelijkheden, de wantoestanden en het onrecht.  Vaak wordt er specifiek aandacht besteed aan een welbepaald thema zoals vrouwenrechten, geweld op vrouwen of  armoede bij vrouwen. $$1

De Sleutel zet op 8 maart bewust de moeders van ‘gebruikende’ kinderen in de kijker. Is onze maatschappij en is de hulpverlening in het algemeen zich vandaag voldoende bewust van de grote impact die een verslaving heeft op een gezinssituatie? 

De problemen waarmee moeders van gebruikende of verslaafde kinderen te maken hebben, worden nog te vaak onderschat. Samenleven met een verslaafde heeft een immense impact. Op een voordracht in het kader van ons Ouderwinkel-project vergeleek Veerle Soyez (Vakgroep Orthopedagogiek, UGent) deze situatie en de stress die dit teweegbrengt met het leven in oorlogsgebied.

Op het thema drugs kleeft vaak ook nog een taboe. Ouders weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun problemen. Ook de niet gespecialiseerde hulpverlening schermt zich nog te vaak af van dergelijke problemen.  Ouders en moeders die zich in een dergelijke situatie bevinden, zullen zich vandaag veel te eenzaam voelen.

$$2

We willen dit probleem vandaag dan ook even hoog op de agenda plaatsen.

We willen alle moeders die dagelijks moedig hun problemen blijven dragen in de bloemetjes zetten en tegelijk aandringen op het creëren van een draagvlak voor meer ondersteuning bij druggebruik, nog voor het problematisch gebruik wordt.

Wist u trouwens dat er in De Sleutel:

- geen sprake is van het zogenaamde glazen plafond. Vrouwen hebben relatief makkelijk toegang tot (of stromen relatief vlot door naar) leidinggevende functies. Zo stellen we op directieniveau vast dat er evenveel vrouwen als mannen tewerkgesteld zijn. Ook op niveau van de afdelingshoofden (4 vrouwen en 7 mannen) en diensthoofden (4 vrouwen en 4 mannen) zijn vrouwen goed vertegenwoordigd;

- regelmatig genderprojecten lopen en dat we er ook naar streven om al onze  teams genderbewust te maken om ook onze drughulpverlening zo vrouwvriendelijk mogelijk te maken;

- op een personeelsbestand van 217 personen 120 mannen en 97 vrouwen werken;

- dagelijks in de hulpverlening heel wat vrouwen met onze cliënten werken. Binnen onze verschillende units zijn zelfs meer vrouwen dan mannen (76 vrouwen en 73 mannen) in de begeleiding werkzaam. Niet uitzonderlijk misschien in de gezondheidszorg, wel uitzonderlijk in de drughulpverlening. En daarom, voor al deze vrouwen die bij ons dagdagelijks hun beste beentje voorzetten: een dikke pluim!

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.