De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 donderdag 12 maart 2009 00:00

Welke behandeling kiezen? Effectief of efficiënt

Bij de keuze voor een bepaalde behandeling gaan we ons afvragen of er bewijzen bestaan over de mate waarin deze interventie werkt, effectief is? In welke mate slaagt deze interventie erin om de beoogde resultaten te bereiken?

Deze resultaten zullen objectief meetbaar moeten zijn. Ik probeer een antwoord te geven, bijvoorbeeld op de vraag: als ik Pol een sociale vaardigheidstraining aanbied, zal hij dan ook in staat zijn om nee te zeggen wanneer hem drugs aangeboden worden?  De resultaten van deze training moeten ook klinisch significant zijn, dit wil zeggen dat het bereikte verschil een duidelijke meerwaarde betekent voor de behandelde persoon. Het kan zijn dat Pol wel ‘nee’ leert zeggen tegen pushers, maar dat hij zich hierdoor ook sociaal geïsoleerd voelt en zich down voelt en dan toch zelf op zoek gaat naar gerief.

Maar er is nog een andere vraag: in welke mate is een interventie ook efficiënt? Hier wordt een verband gemaakt tussen de inzetbare middelen, het aantal personen dat met deze interventie kan bereikt worden en het uiteindelijk bereikte resultaat.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat met methode A na 25 sessies een verbetering van 75 % kan vastgesteld worden. Concreet:  Annelies, een depressieve persoon, voelt zich na de behandeling met 25 sessies tijdens de volgende maand slechts 4 dagen slecht in plaats van 16 dagen in de periode voor behandeling. Dat maakt voor Annelies wel degelijk een verschil uit in haar leven, in plaats van zich bijna altijd down te voelen, heeft  zij nu maar één dag op de week negatieve gevoelens. Deze therapie is effectief en ook klinisch significant.

$$1

Er bestaat echter ook een methode B.  Deze bereikt een verbetering van 50%, maar neemt wel maar 5 sessies in beslag. Deze therapie is ook effectief, maar toch minder dan de eerste. Deborah volgde deze methode. Voor haar is het bereikte verschil nog altijd belangrijk, zij heeft nu beduidend méér goede dagen dan slechte.

Wat betekent dit voor de beleidsmakers? Voor eenzelfde kostprijs zal als methode A gebruikt wordt bij 1 persoon 75% verbetering vastgesteld worden. Als methode B gebruikt wordt zullen wel 5 personen 50% minder symptomen vertonen. Met andere woorden methode A is wel effectiever dan methode B, maar wel minder efficiënt. Dit betekent dat een euro die besteed wordt aan methode B, beduidend meer rendement geeft dan een euro besteed aan  methode A.

 

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.