De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 zondag 08 november 2009 00:00

Dagcentrum De Sleutel 10 jaar actief in Brussel

Het dagcentrum van Brussel vierde op vrijdag 2 oktober haar 10-jarig bestaan. Als Nederlandstalige drughulpverlening in een multiculturele grootstad als Brussel aanwezig zijn. Het blijft een opdracht met veel uitdagingen. Ter gelegenheid van dit lustrum, blikken we even achteruit. Tijdens de viering mochten we ook minister Brigitte Grouwels verwelkomen.

‘Het dagcentrum in Brussel werd destijds opgericht vanuit de nood van justitie om een alternatief te vinden voor de gevangenisstraf voor druggebruikers.  De middelen vanuit de Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen en de ondersteuning vanuit Sint-Joost-ten-Node maakten het  mogelijk in Brussel een hulpverleningsaanbod te doen naar mensen met een drugprobleem. Al snel evolueerde het centrum naar een bredere ambulante werking’, zo gaf algemeen directeur Damien Versele aan tijdens de viering op vrijdag 2 oktober. 

$$R1

Momenteel bestaat het team van het ambulant centrum in Brussel uit een arts, een maatschappelijk werker, een sociaal verpleegkundige en 2 psychologen. Samen staan ze in voor het dagelijkse onthaal, de indicatiestelling, de begeleiding en mogelijke doorverwijzing van gemiddeld 120 mensen per jaar.  

Het belangrijkste product bij aanmelding in het dagcentrum te Brussel is duidelijk opiaten (één op drie in 2008), gevolgd door cannabis (26%) en cocaïne (21%). Alcohol en amfetamines volgen op afstand (telkens minder dan 10%). Het was ooit anders: het belang van opiaten is toegenomen in de loop der jaren. De gemiddelde leeftijd van onze cliënten bedraagt 28 à 29 jaar. 20 à 25% van de cliënten zijn vrouwelijk.  Anno 2008 is er bij één op vier geen verwijzer en is één op drie verwezen door de onmiddellijke omgeving. Circa 20% meldt zich aan op verwijzing vanuit de justitiële sector.

 

$$R4$$R5 De viering 10 jaar Dagcentrum Brussel in Gemeenschapscentrum Ten Noey

 

 

De voorbije 10 jaar heeft het dagcentrum als enige Nederlandstalig centrum met een exclusief aanbod naar drugsverslaafden haar plaats in de hoofdstad dus meer dan verworven.  ‘We waren de voorbije jaren ook duidelijk aanwezig binnen het Brusselse drugoverlegplatform en genieten de laatste jaren financiële ondersteuning via de Vlaamse Gemeenschapscommissie’, zo vervolgt Damien Versele. Het dagcentrum in Brussel is bovendien sinds maart 2006 officieel erkend door het RIZIV (vooralsnog zonder extra financiële input).

$$R10 dr Filippo Regni (afdelingshoofd)

 

 

$$R9 Damien Versele (algemeen directeur) en dr Filippo Regni

 

 

Niet dat het makkelijk altijd was. Het centrum, gevestigd midden het centrum van Sint-Joost-ten-Node, moet ook oog hebben voor de uitdagingen van een grootstad: anonimiteit, armoede, dakloosheid, marginaliteit, multiculturaliteit ... 

De recente gebeurtenissen in Brussel tonen aan dat er verder moet geïnvesteerd worden in een beter drugsbeleid in Brussel. ‘Vele criminele feiten waarmee Brussel de pers heeft gehaald blijken drugsgerelateerd.  Het dagcentrum in Brussel speelt hierin een maatschappelijke rol.  Dit werk heeft dan ook raakvlakken met misdaadpreventie’ zo vult afdelingshoofd dr Filippo Regni aan. 

$$R7$$R8 dr Ansoms sprak als gastspreker tijdens de academische zitting over afhankelijkheid

 

 

 

Ministriële belangstelling voor feestelijke dag

$$R11 Minister Grouwels vereerde het dagcentrum met een bezoek

Tijdens de viering naar aanleiding van 10 jaar aanwezigheid in Brussel, werd het team onder leiding van dr Regni passend in de bloemetjes gezet. Eerst stond een academische zitting in het Gemeenschapscentrum Ten Noey op het programma. Na de enthousiaste speech van afdelingshoofd Filippo Regni mochten we gastspreker Dr Stan Ansoms (van de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen) aankondigen.

$$R2 $$R3

Ook Minister Grouwels, bevoegd voor volksgezondheid binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie van  Brussel, was een aandachtig toehoorder. Na het formele gedeelte, volgde een bezoek aan het dagcentrum zelf. ‘We voelen ons heel vereerd dat we Minister Brigitte Grouwels ook in ons centrum zelf mochten ontvangen’, aldus afdelingshoofd Filippo Regni.

Ook de cliënten werden van dichtbij bij dit feest betrokken. Allen waren ze welkom op een (alcoholvrije) receptie opgeluisterd met randanimatie en kunst van en door de cliënten.

$$R6 Het team zet hun afdelingshoofd passend in de bloemetjes

Tot slot  nog deze woorden van de algemeen directeur. ‘Dit centrum is een oase voor drugsverslaafden: hier klopt een warm hart, hier staat altijd een warme tas koffie klaar, hier kan altijd een goede babbel met gedreven en enthousiaste mensen’, zo dankt Damien Versele het gedreven team voor hun dagdagelijks inzet. 

 

$$R12

“Een initiatief met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie”.

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.