De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 maandag 14 december 2009 00:00

Stiptheid troef in renovatie

Sociale verhuurkantoren Antwerpen( SVKA) beheren in de Antwerpse grootstad een 220-tal sociale huurwoningen. Ze kampen tegelijk met een wachtlijst van zo’n 800 gezinnen. Een team van 9 huurbegeleiders staat elke werkdag klaar om de huurders te ondersteunen. Die huurders zijn mensen met een laag inkomen. De renovatiewerkplaats van De Sleutel staat in voor een groot deel van de renovatiewerkzaamheden. Een gesprek met Koen Heyvaerts (36), de verantwoordelijke inhuren en gebouwen van het SVKA.

‘Gezien onze wachtlijst zijn we continu op zoek naar woningen op de privémarkt.  Het SVKA gaat een hoofdhuurcontract aan met de eigenaar, en verhuurt dan verder. Sommige eigenaars doen dan een beroep op ons voor de renovatie, waarvoor ze trouwens heel wat premies kunnen opstrijken. Eigenaars hebben nog andere voordelen bij het werken met een sociaal verhuurkantoor. Ze zijn immers 100 % zeker dat hun maandelijks huurgeld binnenkomt, en dat minstens voor de 9 jaar van de lopende overeenkomst. Ook als de onderhuurder niet betaalt, staat het verhuurkantoor als hoofdhuurder in voor de betaling’, aldus Koen Heyvaerts.

$$R5 $$R2

 

Enkele voorbeelden van een renovatie van een transitwoning in opdracht van het Antwerpse Sociaal Verhuurkantoor

 

 

 

 

                 $$L3                            $$R4

Situatie voor de renovatie              Situatie na

 

 

 

 

Hoe is de samenwerking ontstaan?

We leerden De Sleutel kennen via de renovatie van een pand (gelegen in de Lange Scholierstraat) in sociaal beheer bij de stad Antwerpen. Wij hebben dat beheer van de stad overgenomen. Bij de oplevering van dat werk waren wij heel tevreden over het resultaat. Jullie blijken even professioneel te werken als reguliere aannemers

Zou u ons aanbevelen?

Zeker. Ik ben wel altijd duidelijk naar de opdrachtgevers. Het rendement zal iets lager zijn. Maar volgens mij werken jullie in de sociale economie even professioneel als reguliere aannemers. De renovatie vordert minder snel,  maar we merken dat jullie de afwerkingtermijnen respecteren en dat het eindresultaat  goed is. Ook al moet er al eens iets opnieuw gedaan worden. Maar dat hangt samen met het leeraspect van de mensen waarmee jullie werken. Bovendien werken jullie iets goedkoper.

 

$$R1 Koen Heyvaerts: “Voor ons is het een voordeel dat jullie ook grote werven aankunnen”

Zijn er ooit problemen geweest?

Eigenlijk niet. En we kunnen vergelijken. We werken eveneens met andere werkplaatsen en met gewone aannemers. Het pleit voor De Sleutel dat jullie altijd heel stipt zijn. Een afspraak is een afspraak. Veel gewone aannemers houden zich niet aan hun planning, laten wel eens na om te verwittigen. Een voordeel is ook dat jullie grote werven aankunnen. We kijken daarbij steeds naar het soort renovatiewerk dat moet worden uitgevoerd. We zijn dus tevreden over de samenwerking en zullen ook in de toekomst met de sociale werkplaats De Sleutel blijven samenwerken.

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.