De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 maandag 14 december 2009 00:00

Renovatie-afdeling werkt flexibel en levert goede kwaliteit

Het Stadsontwikkelingbedrijf (SOB) Gent heeft als opdracht stadsvernieuwingsprojecten tot uitvoering brengen. Momenteel hebben ze zo’n 40 projecten in uitvoering binnen de projectontwikkeling. Voor heel wat grote en kleine klussen doet SOB een beroep op de renovatiewerkplaats van De Sleutel. Een gesprek met Peter Lacoere, directeur projecten en patrimonium van het SOB Gent.

‘Het SOB is als gewoon stadsbedrijf begonnen in 1998 en werd in 2003 omgevormd tot autonoom gemeentebedrijf. Vandaag werken er een 40-tal bedienden, geen arbeiders. Alle werken worden dus uitbesteed’.

‘We zijn een aparte publieke instantie maar hangen voor onze opdrachten vast aan de stad Gent, onze enige aandeelhouder. Onze raad van bestuur is een afspiegeling van de gemeenteraad. Sinds vorig jaar hebben we naast de stadsvernieuwingsprojecten ook een aparte afdeling rond patrimoniumbeheer, o.m. in opdracht van het OCMW van Gent’, zo vertelt Lacoere.

$$R1 Peter Lacoere: “In de toekomst willen we ook grotere werken door de sociale economie laten uitvoeren"

Projectontwikkeling valt binnen SOB Gent uiteen in drie luiken : de regie van gebiedsontwikkeling van grotere bedrijventerreinen (zoals The Loop rond Flanders Expo), de ontwikkeling van stedelijk groen (via grondruil, tuinuitbreidingen) en de ontwikkeling van extra gezinswoningen in de stad. Ze werken vandaag zowel met klassieke aannemers als met bedrijven uit de sociale economie.

Hoe bent u bij De Sleutel terechtgekomen?

‘Tot voor 2003 werkten we eerder occasioneel samen met sociale werkplaatsen. We waren daar eigenlijk wel tevreden over. Meer zelfs. We merkten dat de samenwerking met klassieke aannemers soms slechter liep. Zij rekenden vaak ook zwaar door op bepaalde opruimings- en afsluitingswerken.  Omdat ze dit soort werk met geschoolde bouwvakkers aanpakken, zaten we te vaak met budgetoverschrijdingen, o.m. als gevolg van de problematiek van sluikstorten’.

$$R2

‘Uiteindelijk hebben we samen met Connect (onderdeel van Gent stad in werking) een traject uitgestippeld. Zij brachten ons in contact met meerdere sociale economie-bedrijven. Rond die periode ging in België ook de sociale clausule in voege waardoor we wettelijk niet meer verplicht waren om onze aanbestedingen open te stellen voor reguliere aannemers. De samenwerking met de sociale economie werd daardoor makkelijker en sloot ook volledig aan bij de visie die we als SOB ontwikkeld hadden. Een visie die trouwens sterk ondersteund wordt door het beleid hier in Gent’.

'De sociale economie zit vandaag volop in beweging. Maar niet alle werkplaatsen kunnen alle soorten werk aan. Intern werd dan gekeken wie in aanmerking komt voor de vaak voorkomende  opdrachten. Connect heeft daarvoor dan een oproep gelanceerd'.

Levert de sociale economie evengoed kwaliteit?

‘In het begin was dat natuurlijk koffiedik kijken. Na drie jaar weten we echter dat we de samenwerking met de sociale economie nog verder gaan intensifiëren. We zullen de aannemingswerken die we met voorrang binnen de sociale economie aanbieden, uitbreiden, natuurlijk ook in functie van de noodzakelijke erkenningen’.

Vandaag heeft SOB Gent de meest structurele samenwerking met de werkplaats van  De Sleutel. Momenteel werken ze samen bijvoorbeeld voor het afsluiten en leegmaken van panden, voor renovatieklussen, het herstel van daken, kleine dringende werken, voor de ontmanteling van panden.

$$R4

Peter Lacoere: ‘Sinds kort ook voor echt voorbereidende werken zoals het graven van funderingssleuven. Jullie prijzen zijn zeker concurrentieel. Het is bovendien een mooi samengaan van het realiseren van een sociale doelstelling en het financieel zuinig omspringen met middelen. Maar ook de uitvoering is ok en de timing wordt gerespecteerd. Voor ons is dat belangrijk. We zouden daar immers op afgerekend worden door bewoners en de stad. We hebben wel moeten leren rekening houden met jullie kritische grens. Ons SOB heeft 14 projectleiders. Op een bepaald moment, hadden we blijkbaar teveel werken tegelijk gelanceerd’.

Meerwaarde

‘Er is een heel goede verstandhouding tussen jullie werkleiders en onze mensen op het veld. De opdrachten verlopen echt vlot. Ook de snelheid van uitvoering is goed en dat is belangrijk omdat we willen voorkomen dat panden gekraakt worden. Dat jullie werken met ex-drugsverslaafden levert geenszins problemen op. Dat hoeft dus niet af te schrikken. Jullie zitten ook vlakbij. We weten natuurlijk dat er in de sociale economie al lerend wordt gewerkt. Soms duurt de uitvoering dus iets langer, maar in prijs komt dit niet duurder. Er is ook zoveel werk in de bouw dat we merken dat de klassieke aannemers voor sommige werken nog moeilijk in beweging is te krijgen.

$$R3

Dat probleem hebben we bij jullie niet. Jullie halen de neus niet op voor opdrachten zoals het leegmaken van huizen of het opruimen van  sluikstorten, ...

Toekomst

Het sociaal ondersteunen van inschakelingsbedrijven staat hoog op onze agenda. In onze managementdoelstelling maken we er een punt van om zoveel mogelijk werken door de sociale economie laten uitvoeren. Elk jaar willen we dat percentage nog wat opkrikken. In de toekomst willen we dan ook meer grotere werken door de sociale economie laten uitvoeren.

 

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.