vrijdag 05 februari 2010 00:00

Studiedag Vrouwen en drughulpverlening: bekeken door een multiculturele bril

Vrouwen vormen nog steeds een minderheidsgroep in de gespecialiseerde drughulpverlening. Tegelijk stellen we vast dat we in residentiële settings maar zelden in contact komen met allochtone verslaafde vrouwen. Onder het thema “Vrouwen en drughulpverlening: bekeken door een multiculturele bril” wordt hierover op vrijdag 5 maart een studiedag georganiseerd. Het programma werd opgemaakt door de stuurgroep vrouwenwerking van de Therapeutische Gemeenschappen van De Sleutel, De Spiegel, De Kiem, Katarsis, en opgezet in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant.

Reeds 15 jaar ijvert de stuurgroep vrouwenendrughulpverlening voor een vrouwvriendelijke aanpak van verslaafde vrouwen in de gespecialiseerde (residentiële) drughulpverlening. Vrouwen vormen nog eens steeds een minderheidsgroep binnen de drughulpverlening.

$$1

Door rekening te houden met de daaruit volgende “minority stress” wist de sector de toegankelijk reeds te vergroten. Toch stelt men vast dat men maar zelden in contact komt met allochtone verslaafde vrouwen. Betekent dit dat verslaving minder vaak voorkomt bij deze groep van vrouwen? En zo ja, waarom? Of is de stap naar de (drug)hulpverlening te groot... Deelnemers komen ook te weten hoe de Turkse, Marokkaanse en Oost-Europese bevolking naar verslaving aankijkt...

Als sprekers vermelden we psychotherapeute Sultan Balli (als docente ook verbonden aan Karel De Grote Hogeschool Antwerpen en de CVO Sociale Hogeschool Heverlee). Balli zorgt voor een lezing met als titel: ’Feiten en fabels over (allochtone) vrouwen en drugs’.

Tijdens de studiedag worden verder ervaringen uitgewisseld inzake het Tuppercare-project (drugpreventie aan huis voor Turkse vrouwen) en krijgen deelnemers ook een overzicht van de situatie bij Verslaafde vrouwen in Bulgarije. Tussendoor is er tijd voor luchtig cabaret.

De studiedag is bedoeld voor iedereen met interesse voor het thema. Er wordt niet enkel naar verslaving gekeken door een multiculturele bril. Het is tevens  bedoeling om een aanzet te geven voor verder onderzoek rond dit thema.

Praktisch

Wanneer? 5 maart 2010

Waar? Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Inschrijven kan via mail naar [email protected] en kost 20 euro (vooraf te storten ; broodjeslunch en syllabus inbegrepen).

Het volledige programma kan u raadplegen via de uitnodiging in bijlage.

Meer info bij Maaike Defrancq via 09 253 44 40

Latest from

back to top