De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 maandag 29 maart 2010 00:00

Dagcentrum Antwerpen bekroont verjaardag met vernieuwde gebouwen

De nieuwe gebouwen van Dagcentrum De Sleutel te Antwerpen werden op 25 maart officieel openverklaard in aanwezigheid van Eerste schepen Monica De Coninck. Het dagcentrum organiseerde naar aanleiding van de verbouwing en officiële (her)opening een grote opendeurdag voor de sector van de (drug)hulpverlening. 's Ochtends kwamen de buren reeds kennismaken met de werking in deze vernieuwde ambulante setting.

Het dagcentrum De Sleutel te Antwerpen is een ambulant oriëntatie- en behandelingscentrum voor mensen die problemen ervaren met illegaal druggebruik.

$$R5 $$R6 De officiële opening op 25 maart

De hulpvraag van de cliënt is ons startpunt om een veranderingsgericht proces op gang te brengen. Een multidisciplinair team staat in voor een modulair hulpverleningsaanbod: een individueel luik (aanmelding, oriëntatie, individuele begeleiding, infogesprekken voor ouders) en groepsprogramma’s (interactiegroep, woonkamer, hervalpreventie). Er is bijzondere aandacht voor werken met minderjarigen en doorverwijzingen vanuit justitie.

De voorbije 20 jaar heeft De Sleutel in de Dambruggestraat een ambulante drughulpverleningsaanbod uitgebouwd. We bieden hier een gedifferentieerde zorg en spelen maximaal in op de lokale noden.  We zijn er ons van bewust dat onze cliënten voor overlast kunnen zorgen in de buurt en geven hieraan de nodige aandacht in overleg met de buren.  

$$R2 De buren werden naar aanleiding van de opendeur uitgenodigd op een ontbijt

 

Door de jaren werd ons aanbod aangepast en ook uitgebreid. Even dreigden we met plaatsgebrek geconfronteerd te worden. Dankzij de mogelijkheid om een aanpalend pand van het OCMW aan te kopen, konden we op onze vertrouwde setting aanwezig blijven. Deze (ver)nieuwbouw zien we dan ook als onze bijdrage aan de opwaardering van deze buurt. 

 

$$R1 $$R7

Op 25 maart (her)opende het dagcentrum De Sleutel te Antwerpen. Voortaan beschikken we over 2 aangrenzende panden: het nummer 78, een mooi herenhuis gebouwd in 1885 en het nummer 80, een volledige nieuwbouw.

De verbouwing werd mogelijk gemaakt dankzij middelen van

-          het RIZIV

-          de provincie Antwerpen

-          en de stad Antwerpen

Zonder deze subsidies zou deze vernieuwbouw niet mogelijk geweest zijn.

$$R4 Eerste Schepen Monica De Coninck en Afdelingshoofd Rudi De Mol

 

 

$$R8

 Enkele van de gidsen tijdens een laatste briefing net voor de start van de opendeurdag. In totaal mochten er 150 verwijzers verwelkomd worden

 

 

GESCHIEDENIS

 De Sleutel is medio jaren ’80 in Antwerpen gestart met een werking en in ’88 verhuisd naar de Dambruggestraat.

‘Het huis‘ kent een merkwaardige geschiedenis:

 -          Tijdens de pioniersjaren was De Sleutel op zoek naar een pand in de ‘warme zone’ om de drempel zo laag mogelijk te maken voor druggebruikers.  Het vroegere CJT (centrum voor jeugdtoerisme) bleek een ideale locatie te zijn.  Een mooi pand met uitstraling en instapklaar. De talloze telefoontjes voor reservaties van herbergen moesten we er de eerste jaren wel bij nemen.

 -          Toen de erkenning van het RIZIV er vier jaar later kwam breidde het team enorm uit en waren we in de mogelijkheid om ons zorgaanbod te differentiëren.  Zorg op maat stond altijd hoog in ons vaandel.  Deze uitbreiding liet zich ook letterlijk voelen op de werkvloer; het pand werd te klein.  We gingen op zoek naar een groter pand.

 -          Omdat we in de buurt wilden blijven hebben we ontelbare uren op straat doorgebracht opzoek naar dat ideale pand dat er niet bleek te zijn.  Ofwel te groot of te klein of te duur.  Uiteindelijk is een pand in de Klamperstraat aangekocht met de afspraak dat er nog verbouwingen in zouden gebeuren.

 -          Omdat de werking letterlijk uit zijn voegen barstte hebben we op loopafstand een tweede huis gehuurd in de Duinstraat  met de bedoeling een aantal deelwerkingen daar tijdelijk in onder te brengen.

 -          Een pand in de Lange van Sterbeeckstraat bleek een goed ‘tijdelijk’ alternatief want intussen had De Sleutel het huis in de Dambruggestraat 78 kunnen aankopen en was er perspectief op de aankoop van het huis in nr 80.  Een  grote brand had dat huis van het OCMW onbewoonbaar gemaakt. 

 -          Na 15 jaar is onze droom verwezenlijkt.  We hebben 1 groot pand waar oud en nieuw zich mooi verenigen.  Zowel voor de buurtbewoners, de cliënten en het personeel is het op verschillende vlakken een grote meerwaarde.

 

$$R3 $$R9 Enkele sfeerbeelden van de feestelijke opening

 

 

VISIE – MENSEN, KANSEN, GROEIEN

 

 De opening van de vernieuwde gebouwen staat ook symbool voor een nieuwe start met een duidelijke visie en vernieuwde werking.

 We werken in ons Dagcentrum vanuit het geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven en begeleiden de cliënt van hieruit in de richting van een drugvrije integratie. We richten ons zowel tot volwassenen als minderjarigen die streven naar groei en verandering. Hierbij wordt de screening en behandeling binnen ons centrum verruimd met netwerking. Via outreach en vanuit een integrale visie betrekken we partners binnen de hulpverlening om de drempel naar ons ambulant centrum voor cliënten maximaal te verlagen.

Een drugsvrije stad is een illusie maar het drugsbeleidsplan van de stad kan en zal zeker bijdragen tot een inkrimping van het gebruik van drugs in de stad. Ook het Dagcentrum van De Sleutel in Antwerpen draagt hiertoe bij. In 2009 hadden we 824 cliënten die zich aanmeldden, wat neerkomt op een gemiddelde van 68 per maand.

Als dagcentrum staan we achter een integrale benadering van de drugthematiek. We zijn sterk voorstander van een goede samenwerking tussen de verschillende sectoren (beleid, hulpverlening, preventie, politie en justitie, waarbij  zowel preventieve en  curatieve aanpak, als schadebeperking en repressie noodzakelijke strategieën zijn.

Zo groeit het tweerichtingsverkeer in de samenwerking met justitie. De justitiële sector doet meer en meer een beroep op de hulpverlening, zowel voor volwassenen als minderjarigen. Bij de begeleiding van druggebruikers is het daarom van belang om het uitgangspunt van de begeleider zuiver te houden door een goede terreinafbakening. Terreinafbakening impliceert dat de justitiële sector de eigenheid  van het hulpverlenen als uitgangspunt van de hulpverleningssector erkent, alsook de erkenning van het bestaande beroepsgeheim van de hulpverlener.

 

ONZE CLIËNT

We weten dat de gemiddelde leeftijd van de Antwerpse drugcliënt 33 jaar is. Een kwart van de cliënten is jonger dan 25 jaar. Dagcentrum De Sleutel Antwerpen is zich daarom het laatste jaar sterk aan het richten op minderjarigen. Te meer dat dit een kwetsbare groep is, maar ook omdat de kans op een gedragsverandering groter is, willen we jongeren met een druggerelateerde problematiek groeikansen op maat geven. De investering in deze doelgroep loont dan ook dubbel en dik.

Eenzaamheid en verveling leiden vaak tot herval in problematisch druggebruik. Vanuit onze visie van sociale reïntegratie, trachten we daarom de cliënt terug  aansluiting te laten vinden bij de samenleving in een traject naar werk en dit in samenwerking met de vzw Sociale Werkplaats van De Sleutel in Antwerpen en met  Altox.  

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.