vrijdag 14 februari 2003 00:00

Stand van zaken Werking B-huis (Passage - Tweesprong - Vervolg) Antwerpen en Gent (pub. dat. februari 2003)

Deze nota wil kort een stand van zaken weergeven en een aantal tendensen beschrijven met
betrekking tot het B-huis. We baseren ons op, en verwijzen naar de nota “De Sleutel: Aanvraag omkadering “B-huizen Antwerpen en Gent”, bij het kabinet Dhr. Vande Lanotte, werkingsjaar 2002”
bron: e-zine februari 2003

Latest from

back to top