De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Nieuws De Sleutel
Op drugbeleid 2000 coördineert De Sleutel een werkgroep die de samenwerking bekijkt tussen hulpverlening en justitie wat betreft de zorg voor minderjarige drugverslaafden.
Op 15 januari 2003 werd Johan Maertens, als spreker, samen met andere experts uit het werkveld uitgenodigd op de parlementaire commissie volksgezondheid rond de wet op verslaving/cannabis. Hierbij vind je een neerslag en visie van zijn stuk dat hij die namiddag bracht.
Deze nota wil kort een stand van zaken weergeven en een aantal tendensen beschrijven met
betrekking tot het B-huis. We baseren ons op, en verwijzen naar de nota “De Sleutel: Aanvraag omkadering “B-huizen Antwerpen en Gent”, bij het kabinet Dhr. Vande Lanotte, werkingsjaar 2002”
In het dagcentrum Gent (ook in Antwerpen) bestaat reeds sedert enkele jaren de module “laagdrempelige opvang” of zelfs “schadebeperking”: opvang en begeleiding van druggebruikers waarbij weinig of geen voorwaarden gesteld worden.
We zijn het B-huis gaan noemen: B van begeleiding of B komend na de A? Een nieuwe naam die de werking met personeel en cliënten eer aandoet, zou welkom zijn. Het ABCD…-huis? Met de C van continuüm en de B tussen een voor en een na..
Sinds 1 augustus 2002 heeft ons dagcentrum een nieuw afdelingshooft: Jan Bogaerts. Jan is van basisopleiding orthopedagoog, en heeft de voorbije jaren voornamelijk engagementen gehad binnen de zorg voor personen met een handicap binnen de Gentse regrio. Een korte voorstelling vind je in bijgevoegd artikel.
Sinds begin november is een vernieuwde drughulpverlening onder de naam De Sleutel Knokke-Heist van start gegaan, en dit op aanvraag van het stadsbestuur.
Waar vroeger De Torre stond voor zowel hulpverlening en preventie, werd nu geopteerd voor twee aparte diensten.
Improving prevention by using the internet. This is the main focus of the Prevnet Network: a European partnership with a high degree of multidisciplinarity. From the perspectives of care, rehabilitation, outreach, research, prevention and education all Prevnet partners work in the area of addiction problems. The mutual interest is advocacy for telematic methods. Many of the Prevnet partners themselves have been caught in time by the rapid development of technologies and communication tools aiming at the same targetgroups. Working together on a European scale is a primary step to the growing of expertise.
Naast de hoofdbezigheden van De Sleutel, preventie-hulpverlening-werkgelegenheid, zijn wij ook steeds bezig met een aantal projecten die vernieuwend en/of ondersteunend zijn voor onze reguliere werking. Deze projecten, ontwikkeling en uitwerking, brengen we onder in ons projectenbureau. Hierbij de voorstelling van twee nieuwe projecten.

Wij hopen in de nabije toekomst een nieuwe samenwerking te kunnen realiseren met de ‘Gentse Milieuwinkel’, onderdeel van de Bond Beter Leefmilieu. Het betreft een overname van hun ‘erkenning sociale werkplaats’ door de VZW Sociale Werkplaats De Sleutel. Het betreft een renovatieproject met opdrachten in het kader van energiebesparing.
Alle voorbereidende stappen zijn reeds genomen; een intentieverklaring is vertrokken. Het is nu enkel nog wachten op de goedkeuring van de Vlaamse Gemeenschap.

Wat bij de aanvang van 2002 een ambitieus plan was binnen de Sociale Werkplaats De Sleutel, toen nogal gammel gehuisvest in Merelbeke, is tien maanden later in de nieuwe werkplaats in de Mahatma Gandhistraat 2A in Gent goed bezig… een arbeidszorgcentrum als uitbreiding van de bestaande sociale werkplaats te worden.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 23

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.