De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Nieuws De Sleutel

Onze redactie wist minister Kathleen Van Brempt, in Vlaanderen bevoegd voor Sociale Economie en Gelijke Kansen, te strikken voor een interview, dit in het kader van een speciaal dossier dat we eerder uitbrachten rond sociale tewerkstelling.

Recent werd de nieuwe wet op de verslaving goedgekeurd waarbij voor cannabis bepaalde uitzonderingen worden gemaakt wat de strafbaarheid betreft. Volwassenen kunnen niet meer vervolgd worden voor eigen gebruik indien ze geen overlast bezorgen. Voor minderjarigen wordt bij niet-problematisch gebruik een anoniem verkort PV opgemaakt op basis van het feit dat de politiewetgeving wijzigde en de politie niet meer verplicht is om in geval van cannabis aangifte te doen. Klein detail: het staat uiteraard iedereen vrij om dat wel te doen en dan dient het parket de zaak te bekijken!
Zullen de termen overlast en problematisch gebruik overal eenduidig geïnterpreteerd worden, wie zal de competentie hebben om dat te beoordelen ... Er blijven dus nog heel wat vragen.

Personen die jarenlang zwaar afhankelijk zijn geweest van drugs kampen met een negatief zelfbeeld en een negatief beeld over de anderen. Om die destructieve spiraal om te keren naar een opbouwend herstelproces worden er binnen de Therapeutische Gemeenschap (TG) een aantal hefbomen aangereikt om de bewoner/cliënt een kans te geven om opnieuw in een positieve relatie met zichzelf en zijn omgeving te treden. Projectleren is hierbij een uitermate geschikt middel, omdat het duidelijk afgebakend is in doel, tijd, planning, ruimte, regels en afspraken. Een voorbeeld van zo’n project is het zeilinitiatieproject. Het resultaat van dit project overtrof ook de verwachtingen bij de zeezeilschool zelf.

Op vraag van Broeder Generaal bezocht Johan Maertens Yogyakarta om samen met de plaatselijke communauteit van de Broeders van Liefde te Nandan na te gaan hoe ze zich best inzetten t.a.v. de drugproblematiek en hoe we hen hierbij kunnen helpen vanuit De Sleutel.
Een elementair onderdeel van het verslaafd zijn, is goed kunnen manipuleren. Manipuleren is overigens een eigenschap die ook de gezonde medemens vaak geen windeieren legt.
Bij onze cliënten is het manipuleren een absoluut overlevingsmechanisme.
Dat begint over het algemeen al op zeer jonge leeftijd, door het oefenen van het tegen elkaar uitspelen van de ouders of opvoeders. Wat later meestal verdergaat in het uitspelen van ouders tegen leerkrachten, CLB's tegen ouders en leerkrachten, de ouders tegen de wijkagent, om uiteindelijk bij de hulpverlener terecht te komen.
Half mei 2002 ontvingen de algemene ziekenhuizen de sedert de federale nota (lang) verwachte omzendbrief betreffende de oprichting van crisiseenheden voor personen met middelengebonden stoornissen. Concreet betekende dit een mogelijkheid voor de broodnodige uitbreiding van de crisisopvang voor druggebruikers in West-Vlaanderen, en zelfs voor de invulling van het absolute hiaat in Noord West-Vlaanderen. De dienst EPSI van het AZ St.Jan te Brugge nam vrijwel onmiddellijk het initiatief om de vereiste partners rond de tafel te krijgen, met als gevolg een aantal constructieve en boeiende werkvergaderingen om binnen de voorziene termijn het dossier voor te leggen. Het intensieve werk bleek te lonen, half oktober kwam het bericht dat het pilootproject was toegekend met voorziene startdatum november, mits akkoord met de koppeling aan een ander project gestipuleerd in de federale nota, nl. het casemanagement. De start was gegeven…
Een directeur en zijn onderdirecteur waren verbaasd over een antwoord van het hoofd preventie van De Sleutel op de vraag van Villa Politica of De Sleutel achter de drugwet stond: het antwoord klonk: 'ja'. De middelbare schooldirectie uit Haacht kroop in de pen en schreef een brief.
Na een paar jaar van onderhandeling, werd onlangs de nieuwe wet rond het gebruik van cannabis goedgekeurd. We gingen in onze afdelingen na hoe cliënten en stafleden hierop reageren
De Zee-zeildag ten voordele van De Sleutel op zondag 4 september was een succes. Een 200-tal zeilliefhebbers genoten dankzij het mooie zomerweer van een namiddag op volle zee. Dit evenement werd georganiseerd door de Fifty One Club van Nieuwpoort in samenwerking met enkele Lions clubs van Oost- en West-Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) van Nieuwpoort.
Op geregelde tijstippen voorzien we vanuit De Sleutel momenten van uitwisseling (ook internationaal) om op die manier onze methodiek in de hulpverlening te toetsen aan soortgelijke behandelprogramma’s in andere settings. Joris Cracco, afdelingshoofd binnen de jongerensetting van De Sleutel en Koen Willems, adjunct afdelingshoofd (plus hoofd van de sociale dienst) kregen op die manier de mogelijkheid om kennis te maken met de werking van Bauhuus, een jeugdafdeling van Verslavingszorg in Noord Nederland. De uitwisseling bleek een zeer leerrijke ervaring. Een verslag.
<< Start < Vorige 6 7 8 ... 10 11 12 13 14 15 Volgende > Einde >>
Pagina 11 van 23

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.