De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Nieuws De Sleutel
Bent u op zoek naar prachtige bloembakken tegen scherpe prijzen en draagt u de sociale werkplaats een warm hart toe, plaats dan vandaag nog uw bestelling. Deze bloembakken zijn vervaardigd uit onverwoestbaar hardhout en gaan dus een lange levensduur tegemoet.
Voor de liefhebbers: de bloembakken kunnen ook mooi opgevuld met planten geleverd worden.
Naar aanleiding van de Panorama-uitzending rond Subutex® op Canvas (op zondag 5 maart) rijzen er pertinente vragen over mogelijke misbruiken. Sommige artsen zouden dit medicijn eerder lichtzinnig voorschrijven. Het medicijn blijkt als gevolg van het uitblijven van een omzendbrief inderdaad onvoldoende gekend in ruime artsenmiddens. Toch wenst De Sleutel een reeks kanttekeningen te maken die de toon van de uitzending grondig nuanceren. Tegelijk waarschuwen we voor de problematiek van de zwarte markt.
De nieuwe regering begint op volle toeren te draaien, maar er hangt misschien al een herschikking in de lucht? Wat de drugproblematiek betreft zien we nog weinig beweging. Behalve het ermee verbonden veiligheidsaspect is de drugproblematiek niet direct een materie waarmee politiek kan gescoord worden. Nochtans moeten er in het belang van gezondheid en welzijn belangrijke beslissingen genomen worden. Daarvoor moeten vooral de nodige budgetten gereserveerd worden. We vrezen dat op het moment dat middelenmisbruik op de agenda komt de kas leeg zal zijn. Recent onderzoek bevestigt wat we al jaren zeggen: België besteed slechts 4 % van zijn budget voor drugs aan preventie, terwijl de federale nota dit als de prioriteit naar voor schuift. Vooral de Vlaamse Gemeenschap moet hier een belangrijke inhaaloperatie doen. We kijken uit naar de nieuwe regeringsverklaring.
De Sleutel Sint-Kruis-Winkel (TGS): normaal gebaseerd op groepsessies, bezigheidstherapieën, socio’s, kortom op een Therapeutische manier van werken. Maar één dag op 11/08 namen we deel aan een voetbal evenement van sportieve mensen verdeeld over vijf teams, namelijk TGM, RKJ, De Waai, JOC en uiteraard TGS.
Een van de oneliners op het congres Visions of Virtual Reality & Interactive 3D in European Commission Supported Projects dat de EU organiseerde in het Jean Monnet building in Luxembourg, 24 & 25 Juni 2003.

Prevnet-leaders Peer van der Kreeft en Teuvo Peltoniemi namen deel aan het congres en gaven toelichting bij een standje over Prevnet ("improving prevention through the .net"). Al netwerkend leerden ze de professionals van de heel hoogtechnologische wereld van de Virtual Reality kennen. Hun objectief was een blik te werpen op de mogelijkheden voor samenwerking met industrie en EU-programma's buiten de door ons al zo goed gekende public health programma's. We kwamen er natuurlijk ook Belgen tegen!
Voettocht van Gent naar Ieper

Deze nieuwe uitgave van De Sleutel voor het middelbaar onderwijs geeft u, leerkracht, de kans om een toneelstuk, een film, boek of andere kunstvorm die het over drugs heeft, beter uit te werken in uw klas. Bij de handleiding hoort een mooi geïllustreerd en efficiënt werkboek voor de leerlingen. UNPLUGGED krijgt volgend jaar een vervolg in een Europees project: Drug Addiction Prevention.

De MilieuAdviesWinkel en de sociale werkplaats De Sleutel vonden elkaar in het Energieteam. Deze formule stimuleert ecologisch bouwen en verbouwen en verschaft eveneens werkgelegenheid aan ex-drugsverslaafden. Dit project maakt deel uit van het Experimentenfonds Buurt- en Nabijheidsdiensten, onder de hoede van de Koning Boudewijnstichting.
De Sleutel is inzake drugs werkzaam op het vlak van hulpverlening, preventie, tewerkstelling en wetenschappelijk onderzoek. Dagcentrum De Sleutel is één van de 11 afdelingen van het netwerk dat verspreid is over gans Vlaanderen met één crisiscentrum, twee Therapeutische Gemeenschappen, een Jongerenoriëntatiecentrum, een Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma, 5 ambulante centra en een Sociale Werkplaats.
Op 26 september 2003 opende het Residentieel Kortdurend Jongeren Programma (RKJ) te Eeklo een nieuw gebouw in aanwezigheid van de kabinetschef van minister Byttebier. Het Kortdurend Jongeren-programma richt zich tot jongeren, die reeds een dossier lopen hebben bij Comité Bijzondere Jeugdzorg of Jeugdrechtbank, dan wel bereid zijn om een dossier te openen bij CBJZ. Zij zijn tussen de 12 en 18 jaar. Misbruiken middelen of ervan afhankelijk zijn. Die verkeren in een Problematische OpvoedingsSituatie of een als Misdaad Omschreven Feit hebben gepleegd, waarbij de drugproble-matiek primair is.
<< Start < Vorige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgende > Einde >>
Pagina 15 van 23

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.