De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Nieuws De Sleutel

Het Univeristair Wetenschappelijk Insitituut voor Drugproblemen (UWID)gaat van start met een academische zitting. Hierop zullen de doelstellingen van dit instituut uit de doeken worden gedaan. De sector wordt dan ook van harte uitgenodigd.

Reeds meer dan vijftien jaar vonden de directie en de centrale diensten van De Sleutel een onderkomen in een bureaucontainer en een uit de kluiten gewassen tuinhuis. Deze staan in de tuin van de Therapeutische Gemeenschap te Merelbeke. Vandaar dat het adres van De Sleutel de Hundelgemsesteenweg 1 te Merelbeke was.
Op drugbeleid 2000 coördineert De Sleutel een werkgroep die de samenwerking bekijkt tussen hulpverlening en justitie wat betreft de zorg voor minderjarige drugverslaafden.
Altijd al gedroomd van een zeiltocht op zee of van een gezellig boottochtje op de rivieren? Op zondag 14 september 2008 kan u deelnemen aan de Zee-Zeildag ten voordele van De Sleutel. Inschrijven kan via de speciale website en houdt geen enkel risico in. Indien wij deze dag moeten afgelasten wegens weersomstandigheden betalen wij uw bijdrage integraal terug.
Verschillende artikelen in de pers van de voorbije dagen laten uitschijnen dat er steeds jongere mensen in de hulpverlening terechtkomen en dat we daarbij reeds moeten spreken van een aantal kinderen jonger dan tien jaar. De Sleutel wenst deze benadering van een aantal cijfergegevens in een juist daglicht te plaatsen.
De leeftijd en de scholingsgraad van mensen die hulp zoeken voor hun drugsverslaving, stijgt. Tevens merken we dat bijna één van de vier jongeren die bij De Sleutel hulp zoekt, ook een gerechtelijk dossier heeft. De krant De Standaard polste bij Geert Lombaert, van onze dienst wetenschappelijk onderzoek en ging nader in op dit verband.
Op 15 januari 2003 werd Johan Maertens, als spreker, samen met andere experts uit het werkveld uitgenodigd op de parlementaire commissie volksgezondheid rond de wet op verslaving/cannabis. Hierbij vind je een neerslag en visie van zijn stuk dat hij die namiddag bracht.
Deze nota wil kort een stand van zaken weergeven en een aantal tendensen beschrijven met
betrekking tot het B-huis. We baseren ons op, en verwijzen naar de nota “De Sleutel: Aanvraag omkadering “B-huizen Antwerpen en Gent”, bij het kabinet Dhr. Vande Lanotte, werkingsjaar 2002”
De Sleutel heeft op maandag 8 september in Brussel deelgenomen aan de informatiedag georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. In de loop van 2007 werd de realisatie van twee nieuwe projecten binnen de werking van De Sleutel mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning vanuit dit federaal fonds. Beide projecten (Ouderwinkel en Contingency Management) werden er voorgesteld.
In het dagcentrum Gent (ook in Antwerpen) bestaat reeds sedert enkele jaren de module “laagdrempelige opvang” of zelfs “schadebeperking”: opvang en begeleiding van druggebruikers waarbij weinig of geen voorwaarden gesteld worden.
We zijn het B-huis gaan noemen: B van begeleiding of B komend na de A? Een nieuwe naam die de werking met personeel en cliënten eer aandoet, zou welkom zijn. Het ABCD…-huis? Met de C van continuüm en de B tussen een voor en een na..
<< Start < Vorige 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21 Volgende > Einde >>
Pagina 17 van 23

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.