De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Nieuws De Sleutel
De cliënten van de Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose ‘De Sleutel’ konden dit jaar deelnemen aan een project georganiseerd door het V.V.W. Nieuwpoort en de Vlaamse Zeezeilschool. Gedurende dit 13-daags project – gespreid over drie maanden - werd de blik voor eventjes op oneindig gezet en kon men kennis maken met zee, wind en eigen kracht.
Blijven we hardnekkig het aanboddenken volgen of sluiten we voldoende aan op de vraag van de cliënten? Deze vraag stelt Koen D’Hoore zich in zijn artikel rond de inhoud van onze programma’s in de Gentse afdelingen.
Het VAD organiseerde op 5 december ll. een bijzonder boeiende studiedag omtrent biologische en neurofysiologische aspecten van problematisch middelengebruik. Hoewel de studiedag vooral handelde over problematisch alcoholgebruik bood de masterclass ook een aantal interessante inzichten naar illegale middelen toe. Guido Soetaert brengt verslag uit over deze dag.
Op deze studiedag werd ingegaan op de problematiek van de kinderen van afhankelijke ouders. De voordracht is te kaderen binnen een project dat uitgewerkt werd in de psychiatrische kliniek “Broeders Alexianen” te Tienen (via de VAD). Kinderen van patiënten die opgenomen zijn in de kliniek krijgen eigen bijéénkomsten aangeboden. Een initiatief dat ook in de drugsector aandacht verdient. Guido Soetaert brengt verslag uit van deze dag
Fado wordt jaarlijks georganiseerd door het Trimbos Instituut in Nederland, met de bedoeling interessante onderzoeksprojecten over drugs of alcohol aan het publiek voor te stellen. Dit jaar woonden Freya Van den Bossche (afdeling preventie) en Sofie Heye (stagiaire afdeling preventie) het FADO bij
Eén van de Europese projecten waar we met De Sleutel actief aan participeren is het “GEM” project gefinancierd in het kader van Socrates Grundtvig 2 – Learning Partnerships. Het project heeft als doel instrumenten uit te wisselen die het leervermogen en de inzetbaarheid van onze doelgroep kunnen bevorderen. Tot nu toe zijn er twee bijeenkomsten, Derry (Noord Ierland) en Gent, geweest.
Sedert een aantal jaren werden we binnen het crisisinterventiecentrum geconfronteerd met een groeiend aantal afhankelijke adolescenten. Het was niet zo eenvoudig om deze jongeren op te vangen vanwege een specifieke problematiek. Daarom werd het RKJ opgericht dat nu reeds 3 jaar op experimentele basis werkt als centrum binnen de bijzondere jeugdzorg. De tijd iis rijp om over te gaan tot een grondige bezinning over de essentie van wat het programma moet bieden.
De Sleutel kan in de afdeling voor minderjarigen te Eeklo sinds enige tijd ook cliënten op vrijwillige basis opnemen. Deze nieuwe instroom – naast jongeren geplaatst bijvoorbeeld via de jeugdrechter – heeft ervoor gezorgd dat we ons aanbod hebben aangepast en uitgebreid. Ook voor een kortdurende stabilisatie of een diagnose kunnen jongeren voortaan bij ons terecht.
Recent kreeg de Sociale Werkplaats goedkeuring vanuit het kabinet Vande Lanotte om een nieuw project “Perspectief” te starten in samenwerking met het OCMW te Gent. Dit project heeft tot doel om een opleidingscentrum te zijn voor (ex)toxicomanen die het moeilijk hebben om tot een “werkende” situatie komen.
De Sociale Werkplaats De Sleutel te Gent beschikt opnieuw over een mooie voorraad brandhout. Particulieren kunnen er zich bevoorraden. De prijs voor het brandhout komt op € 30.00 /m³, met een maximum van 3m³ per particulier.
<< Start < Vorige 14 15 16 17 18 ... 20 21 22 23 Volgende > Einde >>
Pagina 21 van 23

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.