De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 



Nieuws De Sleutel
Van 5 tot 8 september ll. ging te Warchau, Polen de 8e conferentie door van de Europese vereniging van therapeutische gemeenschappen. Robrecht Keymeulen, beleidsmedewerker behandeling, brengt ons zijn reisverslag van deze vier dagen alsook het verloop van het congres.
De Sociale Werkplaats van De Sleutel wil vrouwen motiveren om in de sociale economie aan de slag te gaan. Vandaag werken er amper 10 % vrouwen. ‘Dit aantal willen we opkrikken naar 30 % en hiervoor passen we de innovatieve methodiek van het ‘gidsen’ toe. Het uitgangspunt van deze methodiek is de inzet van ervaringsdeskundigen om vrouwen in hun eigen omgeving te motiveren en te activeren richting Sociale Werkplaats. Het einddoel situeert zich in de doorstroom naar het reguliere circuit, de sociale economie of het vrijwilligerswerk’, aldus Véronique Hauglustaine, coördinator van het ESF-project ‘Meer Vrouwen in de Sociale Economie’.
De EuroADAD is een Europese versie van het Amerikaans instrument ADAD. De ADAD werd in 1989 ontwikkeld door Alfred Friedman en Arlene Terras in het Belmont Hospital te Philadelphia. De ADAD staat voor Adolescent Drug Abuse Diagnosis. Zoals de naam doet vermoeden was het doel van de onderzoekers om een instrument te ontwikkelen voor adolescente druggebruikers. Het instrument helpt ons bij de keuze van een adequate therapeutische setting. De ADAD kan als basis worden gebruikt bij het opstellen van een individueel handelingsplan. De globale situatie van de adolescent wordt op acht levensgebieden geschetst. Dit is een uitstekende basis om, in consensus tussen hulpverlener en adolescent, de doelstellingen van de behandeling te bepalen.

Vlaamse verslavingsartsen zochten de voorbije jaren wetenschappelijke evidentie voor de behandeling van heroïneverslaving met buprenorfine aan de hand van systematisch literatuuronderzoek en het Agree-instrument voor richtlijnontwikkeling.

't Mussennest is een nieuw preventieproject van De Sleutel. Dit project situeert zich op de domeinen van het dagcentrum te Brugge.
Dit preventieproject richt zicht tot jongeren tussen de 15 en 18 jaar die deeltijds onderwijs volgen en die er om een of andere reden niet in slagen om de drie dagen per week tewerkstelling te realiseren in het reguliere circuit. De Sleutel stelt in de vorm van een leerwerkproject de jongeren in de mogelijkheid om hun leefvaardigheden aan te scherpen zodat het op termijn mogelijk wordt om een job in het reguliere circuit te bekomen én te behouden. Naast een technische begeleider voorzien wij extra ondersteuning via onze twee preventiewerker en onze trajectbegeleider voor tewerkstellin
Bij de keuze voor een bepaalde behandeling gaan we ons afvragen of er bewijzen bestaan over de mate waarin deze interventie werkt, effectief is? In welke mate slaagt deze interventie erin om de beoogde resultaten te bereiken?
Eind juni voerde De Sleutel, meerbepaald in de Gentse regio, een reorganisatie door. Het crisiscentrum Merelbeke en de therapeutische gemeenschap Wondelgem verhuisden van gebouw. Voor het crisiscentrum had dit de grootste gevolgen, een aantal modules en veranderingen werden toegevoegd aan de werking.
Professor Ambros Uchtenhagen draait al zo lang mee in de internationale drugonderzoekswereld dat hij meer dan één koperen lifetime achievement in zijn bureau heeft hangen. Zijn lezingen zijn toonaangevend voor wat er in Europa leeft of gaat komen. Hij was een van de sprekers op het internationale ICAA-congres in Cyprus in november 2008 en had het over de veranderingen in het gebruik van drugs in de maatschappij.
Filippo Regni, afdelingshoofd van het dagcentrum De Sleutel in Brussel, luidt de alarmbel. ,,Het water staat ons aan de lippen. Vorig jaar hadden we met zijn drieën meer dan 2.000 consultaties, meer dan 1.800 individuele psychologische begeleidingen en het aantal doktersconsulten verviervoudigde evenals het aantal methadonverstrekkingen. Bovendien wordt de problematiek van de mensen die hier komen aankloppen, almaar complexer.''

Ook in de drughulpverlening zien we het aantal problematische gebruikers van opioïde pijnstillers de laatste tijd toenemen.  Op woensdag 29 november organiseerde De Sleutel in samenwerking met Indivior een lezing over het thema “Opioïde pijnstillers: wat als de verslaving toeslaat?”.  De opkomst was groot.

<< Start < Vorige 14 15 16 17 18 ... 20 21 22 23 Volgende > Einde >>
Pagina 23 van 23

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.