De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Nieuws De Sleutel
In het kader van thema georiënteerde leerprojecten hebben een nevental studenten "Sociale Agogiek " aan de universiteit van
Gent in de periode november 2000 tot en met maart 200 l een project intake vrije tijd uitgewerkt.

In wat volgt wil ik enerzijds de aanleiding en het doel van netproject beschrijven om vervolgens een beknopte inhoudelijke samenvatting te geven omtrent het draaiboek dat deze studenten hebben uitgewerkt.
De regering heeft haar beleidsplan in verband met drugs bekend gemaakt. Zoals kon vermoed worden heeft de nota heel wat heisa veroorzaakt. De meeste persaandacht ging, eigenlijk ten onrechte, uit naar het cannabisbeleid. Het is duidelijk dat de politieke meerderheid hieromtrent een compromis sloot. Compromissen zorgen ervoor dat veranderingen langzaam gebeuren. Jammer genoeg waren er allerlei gissingen en tegenstrijdige verklaringen die zorgden voor verwarring. De regering oordeelde zelfs dat het nodig was via een krantenadvertentie duidelijkheid te verschaffen. Maar ook op deze advertentie kwam er kritiek van bepaalde juristen; de tekst van de advertentie blonk ook weeral niet uit in duidelijkheid. De advertentie zou de indruk wekken dat de wettelijke situatie thans reeds veranderd is, terwijl dit niet het geval is. Ondertussen verschenen in de British Journal of Psychiatry artikels welke de schadelijkheid van cannabis bevestigen, maar toch ook een lans breken voor een soort van gedoogbeleid. Een weg tussen het strikte verbod en legalisatie
De Sleutel liet uitzonderlijk camera’s binnen in één van de afdelingen. Het ging dan ook om een uitzonderlijk project. Op 1 december is de AVANTI-reportage rond het thema drugproblematiek te zien op Focus-WTV. Op 3 december volgt het AVANTI-slotevenement in Budascoop te Kortrijk, een debatshow, onder leiding van VRT-journaliste Hilde De Windt.
Systematisch krijgen we nu de vraag voorgeschoteld: “En wat vindt De Sleutel daar nu van?” Het gaat dan uiteraard over de federale nota drugs of eindelijk nog speciefieker over de beslissing betreffende cannabis.
In deze reeks bijdragen laten we de opdrachtgevers van Sociale Werkplaats De Sleutel aan het woord. Zij zijn immers belangrijke partners in deze werking. Bedrijven en ook zelfstandigen zijn bovendien vaak op zoek naar nieuwe werknemers. Onze werkplaats kan een partner zijn in hun zoektocht via de doorstroom van onze medewerkers-cliënten naar het reguliere bedrijfsleven. Werk als hefboom voor re-integratie.
Recentelijk verschenen het Belgisch rapport over drugs 2000 en het jaarverslag over de stand van de drugproblematiek inde Europese Unie. Het Belgisch rapport over drugs 2000 is van de hand van de dienst Epidemiologie, van het Wetenschappelijk Instituut Volks gezondheid ﷓ J. Wytsmanstraat 14 te 1050 Brussel.
Er bestaat een Nederlandstalige samenvatting en een uitgebreide Engelstalige versie. Beide versies zijn te verkrijgen op
hogervermeld adres of via e﷓mail sheila.goyens@iph.fgov be .
Wat hierna volgt zijn enkele hoofdlijnen uit de 33 blz. tellende samenvatting. Ik merk tenslotte nog op drie van de achten
dertig referenties betrekking hebben op publicaties van onze wetenschappelijke dienst.
Sociale verhuurkantoren Antwerpen( SVKA) beheren in de Antwerpse grootstad een 220-tal sociale huurwoningen. Ze kampen tegelijk met een wachtlijst van zo’n 800 gezinnen. Een team van 9 huurbegeleiders staat elke werkdag klaar om de huurders te ondersteunen. Die huurders zijn mensen met een laag inkomen. De renovatiewerkplaats van De Sleutel staat in voor een groot deel van de renovatiewerkzaamheden. Een gesprek met Koen Heyvaerts (36), de verantwoordelijke inhuren en gebouwen van het SVKA.
ACCIDENTEEL BLOEDCONTACT EN ACCIDENTELE BESMETTING: WAT?

Accidenteel bloedcontact
a) elke verwonding, dieper dan de epidermis, door scherp materiaal (naald, scalpel, gebroken glas e.d.) dat besmeurd kan zijn met van een patiënt afkomstig bloed, bloedcomponenten of intern lichaamsvocht (zoals sperma, wond﷓ en weefselvocht,...)
b) accidentele blootstelling van slijmvliezen (bv. bloedspatten in het oog) of van beschadigde huid (bv. uitgebreide dermatitis of verwonde huid) aan bloed of interne lichaamsvochten
c) bijtwonden

Accidentele blootstelling aan urine, faeces, speeksel, sputum, braaksel, transpiratievocht, tranen of nasaal secreet worden niet beschouwd als zijnde een accidentele besmetting, tenzij er zichtbare bloedbijmenging was.
Iedereen die iets wil verkopen, moet zijn of haar product bekend maken. Displays zijn daarvoor een veel gebruikt communicatie-instrument. Het in elkaar steken van die displays gebeurt veelal in de sociale economie. Ook in de Werkplaats van De Sleutel. Een gesprek met Mylene Depuydt, zaakvoerder bij AB Screen.
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Volgende > Einde >>
Pagina 5 van 23

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.