De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Nieuws De Sleutel
Heeft u nog oude kerstballen liggen op zolder? Misschien kan u dan meedoen aan de speciale actie die ook ten goede komt aan onze Therapeutische Gemeenschap te Merelbeke. De inzamelactie loopt nog tot 10 december.
Sociale Werkplaats De Sleutel onderhoudt de plantsoenen van Agfa-Gevaert in het Antwerpse. Deze chemiereus is de nummer één in drukvoorbereiding voor de krantenmarkt en commercieel drukwerk en actief als fabrikant van computerradiografie en netwerken voor ziekenhuizen. Agfa-Gevaert draagt kwaliteit en veiligheid dan ook hoog in het vaandel.
De regering is bezig een federaal drugbeleidsplan op te stellen. Het is toe te juichen dat de sector intens betrokken wordt bij de opstelling van dit plan. Het plan heeft als grote verdienste preventie, behandeling en repressie te benaderen als een coherent geheel.
Het Stadsontwikkelingbedrijf (SOB) Gent heeft als opdracht stadsvernieuwingsprojecten tot uitvoering brengen. Momenteel hebben ze zo’n 40 projecten in uitvoering binnen de projectontwikkeling. Voor heel wat grote en kleine klussen doet SOB een beroep op de renovatiewerkplaats van De Sleutel. Een gesprek met Peter Lacoere, directeur projecten en patrimonium van het SOB Gent.
De federale beleidsnota drugs is op dit ogenblik nog steeds niet goedgekeurd. Het knelpunt blijft het gedoogbeleid voor cannabis. Ondertussen is het zeel reeds maandenlang duidelijk wat de teneur van de nota is. Echter net zoals enkele jaren terug de
parlementaire werkgroep drugs zijn werk voorlegde aan het parlement, kwam toen ook enkel de cannabis en de circulaire
justitie in de media. Wat bezielt ons. Voor het eerst in 20 jaar komt er een coherent regeringsbeleid gebaseerd op een ruim
gedragen parlementair rapport. De cannabisregeling is misschien wel, een vooral politiek netelig probleem, maar ze is zeker
niet het belangrijkste element van de nota. Los van het feit dat de nota ook zal moeten gerealiseerd worden en de snelheid en
de grootte orde van de daaraan gekoppelde budgetten hiervoor bepalend zullen zijn, kunnen we voorlopig positief en enthou-
siast dijn.
Voorstelling Amadeus

Op 27 November werden de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap Te Gent getrakteerd op de voorstelling van Amadeus in het Capitol te Gent.
Centrum Bethanië richt zich tot kinderen en jongeren met gedragsproblemen en/ o f emotionele moeilijkheden In de
residentiële behandeling, met een gemiddelde behandelingsduur van 13 maanden, hebben we als doel ﷓ in een sterk partnerschap met de ouders ﷓ de gedragsproblemen te reduceren en de competentie van de jongeren uit te breiden. Dit vergt een deer sterke samenwer﷓
king met de ouders; maar ook een, focus op andere ontwikkelingsdomeinen zoals vrije tijd en school.
Bij het begin van de opname dienen de adolescenten zich aan met tal van problemen die hoofdzakelijk van externaliserende
aard zijn : pesten, liegen, stelen, voortdurend in conflict liggen met hun omgeving, niet meer reageren op gestelde regels,
middelenmisbruik, spijbelen e.d . Bij een aantal van hen kondigt zich een beginnende carrière van delinquent of anti
sociaal gedrag aan. Een ruwe schatting levert op dat bij ruim meer dan de helft van de (opgenomen) adolescenten een
vermoeden is van regelmatig drugsgebruik. Het gaat meestal niet om éénmalig incidenteel gebruik maar over regelmatig tot
veelvuldig gebruik van diverse vormen van soft﷓drugs. Het gebruik van hard﷓drugs lijkt eerder beperkt. Vanuit de borg om
het centrum drugsvrij te houden wordt tijdens het verblijf een beleid van gerichte urinecontroles doorgevoerd. Wij beschouwen
drugsgebruik als één element in het uitgebreid gamma van jeugdproblematiek waar wij in ons centrum mee te maken hebben.
In die zin is het zeker geen tegenindicatie voor een opname, en wordt het bestaand handelingspakket en pedagogisch klimaat
niet extra aangepast. Wel wordt, met name rond drugsgebruik, een aangepast beleid gevoerd van monitoring opvoeding en
controle.
Op 26 November werden de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap te Gent getrakteerd op de voorstelling van "Amadeus" in de Capitole te Gent. Een "musical" naar aanleiding van de 250ste verjaardag van Mozart.

Eén van de bewoners vertelt over deze ervaring.
Momenteel verbouwt de Sociale Werkplaats van De Sleutel een buurthuis in Brugge. Het renovatieproject toont hoe ex-druggebruikers dankzij tewerkstelling opnieuw de draad leren opnemen. Via werk opnieuw aansluiting krijgen in de maatschappij. ‘Een van de doelgroep-werknemers wordt elke ochtend opgepikt aan de gevangenis. Als zijn termijn erop zit, vinden we zonder probleem werk bij een reguliere aannemer’, zo maakt werkplaatsleider Johan Louwyck zich sterk.
Het hiernavolgend artikel is een vertaling van een artikel verschenen in Euro﷓Methwork. nummer 19 (pag. 3 en 4).
Opmerkenswaardig is dat bij de ontwikkeling van de richtlijnen onder andere gebruik gemaakt is van het methadonprotocol
goals ontwikkeld binnen De Sleutel. In vergelijking met de Belgische Consensustekst zijn deze richtlijnen duidelijk. Deze
richtlijnen spreken over methadonbehandeling, over multidisciplinaire centra die alomvattende ." o«g aanbieden, over goede
diagnostiek, over zorgvuldige bepaling van een correcte dosis.
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Volgende > Einde >>
Pagina 6 van 23

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.