De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Nieuws De Sleutel
De industriële werkplaats van De Sleutel heeft in opdracht van de gemeente Lochristi een zandhut gebouwd. Een opdracht die een mooi voorbeeld is van hoe de sociale economie, in opdracht van openbare besturen, nuttig werk levert.
Voor welk soort werk kan u een beroep doen op de diverse werkplaatsen (groen, renovatie en industriële werkplaats) van De Sleutel. U leest het hierna. Maak tegelijk kennis met enkele mooie afgewerkte producten.
Wat in het hippe uitgaansmilieu en de laatste weken ook in de media vloeibare xtc genoemd wordt, heeft met xtc niets te maken. De Sleutel legde haar gegevens samen met die van jellinek uit Nederland. Het gaat bij dit product om dosissen GHB (Gamma﷓hydraacy﷓butyraat), een stof die van nature ook in het menselijk lichaam aanwezig is. GHB werd ooit gebruikt als narcosemiddel, voor operaties (één klein slokje voor de echte, narcose begint,') en als middel tegen slapeloosheid. Vanwege de ongewenste bijwerkingen wordt het nu niet meer gebruikt.
Vrouwen vormen nog steeds een minderheidsgroep in de gespecialiseerde drughulpverlening. Tegelijk stellen we vast dat we in residentiële settings maar zelden in contact komen met allochtone verslaafde vrouwen. Onder het thema “Vrouwen en drughulpverlening: bekeken door een multiculturele bril” wordt hierover op vrijdag 5 maart een studiedag georganiseerd. Het programma werd opgemaakt door de stuurgroep vrouwenwerking van de Therapeutische Gemeenschappen van De Sleutel, De Spiegel, De Kiem, Katarsis, en opgezet in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant.
Jo De Maertelaere, medewerker van De Sleutel, werkt als vrijwilliger samen met het Leger des Heils te Rostov tijdens een jaar loopbaanonderbreking. Getroffen door de ernst van de problematiek en het totale gebrek aan middelen voor preventie of behandeling besprak hij de situatie met Broeder Generaal. Deze was bereid om de situatie ter plaatse te bekijken. Johan Maertens reisde mee.
De 20ste verjaardag van Dagcentrum De Sleutel Antwerpen is bekroond met één nieuw dak en tal van fijne werklokalen. Op donderdag 25 maart gooit het Dagcentrum Antwerpen daarom de deuren open speciaal voor verwijzers. Het centrum in Antwerpen is een ambulant oriëntatie- en behandelingscentrum, voor mensen die problemen ervaren met illegaal druggebruik.
Op vraag van Broeder Generaal bezocht Johan Maertens Yogyakarta om samen met de plaatselijke communauteit van de Broeders van Liefde te Nandan na te gaan hoe ze zich best inzetten t.a.v. de drugproblematiek en hoe we hen hierbij kunnen helpen vanuit De Sleutel.
Algemene doelstelling.? verbeteren van de drugpreventie voor verslaafde moeders en hun kinderen.
Specifieke objectieven: Organisaties voor vroegdetectie
preventie en basiszorg aanbevelingen in verband met verslaving
toereiken. Mogelijkheden voor regionale netwerkontwikkeling,
doorverwijzingen en samenwerkingsakkoorden
van welzijnsorganisatie die dagelijks met verslaafde moeders
en hun kinderen in contact komen.
Tastbare output op Europees niveau: Een uitgave met guidelines voor residentiele behandeling, ambulante behandeling en preventie. De inrichting van een Europese conferentie in Gent, voorjaar2002.
De Sleutel legt met een programma voor de eerste graad middelbaar onderwijs de lat voor preventie hoger. Daarin brengt ze drie Europese raadgevingen in de praktijk: 1. gebruik programma’s waarvan je de effectiviteit kent 2. benadruk de sociale invloed op jongeren 3. licht adolescenten voor over de marketing van de cannabisindustrie. Klasse voor leraren zet Unplugged in de kijker en wijst erop dat drugpreventie niet zonder risico is.
Bezoek van de 'Jobbus' aan de VZW Sociale Werkplaats De Sleutel.
<< Start < Vorige 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Volgende > Einde >>
Pagina 7 van 23

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.