De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Paul De Neve

Paul De Neve

dinsdag, 13 maart 2012 11:12

Unplugged is compleet!

De dienst Preventie van De Sleutel heeft vanaf nu voor jongeren van alle leeftijden van het secundair onderwijs een degelijk pakket drugspreventie! Dankzij het train de trainer- aanbod van De Sleutel kunnen leerkrachten er meteen mee aan de slag. Tabak, alcohol en drugspreventie, gezondheidsopvoeding, vakoverschrijdende eindtermen, welbevinden op school… Vanuit deze brede visie ontwikkelde De Sleutel voor elke graad een degelijk preventieaanbod. Voor de derde graad is ons aanbod fonkelnieuw! Naast het bruikbare materiaal ontwikkelden we interactieve trainingen voor leerkrachten. De vakleerkracht is de expert!  Het Unplugged-aanbod is hierdoor nu compleet. De dienst preventie stelt haar materiaal en trainingen kort voor.

Drugverslaafden kampen met een kwalijke reputatie. Elke dag halen wel enkele druggerelateerde feiten het nieuws... Magistraten worden er heel frequent mee geconfronteerd. Het is dan ook goed dat er initiatieven genomen worden die de samenwerking tussen justitie en drughulpverlening faciliteren. Een goed voorbeeld hiervan is het proefproject met de drugbehandelingskamer te Gent.  Een ander voorbeeld is een recent werkbezoek aan de Therapeutische Gemeenschap De Sleutel.

woensdag, 29 februari 2012 14:56

Mijmeringen bij een decreet

Over het maatwerkdecreet is de afgelopen tijd al heel wat gezegd en geschreven. Wat zal dit veranderen. Naar aanleiding van ons dossier rond sociale economie (magazine december 2011)  vindt u hier enkele mijmeringen bij dit decreet van de hand van Bert Quintelier, voorzitter van het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST) 

Bert_Quintelier_2_web Bert quintelier (algemeen directeur Ateljee vzw) schrijft een column vanuit zijn functie als voorzitter van de koepel van Sociale Werkplaatsen SST

Lees meer over het nieuwe maatwerdecreet (o.m.conceptnota minister Vandenbossche).

maandag, 27 februari 2012 14:56

Opnieuw onderwijs voor jongeren RKJ

Sinds dit schooljaar genieten de jongeren die het behandelprogramma in het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) te Eeklo volgen, opnieuw onderwijs. Het onderwijsproject is mogelijk dankzij de erkenning via de samenwerking met de UZ-school van de stad Gent en de steun vanwege de provincie Oost-Vlaanderen.  De klassen werden in december officieel opengesteld.

maandag, 27 februari 2012 13:29

Studiedag over 'Afhankelijkheid en vrouwen'

Deze studiedag vindt plaats op 5 maart te Leuven en wordt georganiseerd door de stuurgroep vrouwenwerking van de vier Vlaamse Therapeutische Gemeenschappen; nl. De Kiem, De Sleutel, De Spiegel en Katarsis, dit in samenwerking met het Provinciehuis van Leuven. 

De studiedag handelt over vrouwen en verschillende vormen van afhankelijkheid.

Hierbij vindt u het programma.

Meer info is te verkrijgen op tel 016 46 10 18. 

De drugproblematiek was is de laatste tijd prominent aanwezig in de Antwerpse actualiteit.  Er was op 10 augustus 2011 de vechtpartij aan de Korte Zavelstraat, waarbij een aantal winkeliers op de vuist gingen met een aantal drugdealers.  Een duidelijker signaal dat ze de overlast beu zijn konden ze niet geven.  Vrij snel blijkt dat het dealen in de Seefhoekwijk het werk is van mensen die illegaal in het land verblijven. Burgemeester Janssens herlanceert dan begin deze week het idee om illegalen met drugproblemen in gesloten opvangcentra onder te brengen in afwachting van hun uitdrijving.  Meteen het startschot voor een heus politiek én publiek debat in een bijzonder complexe materie op het kruispunt tussen veiligheid, justitie, migratie, volksgezondheid...  

“Drugs in de gevangenis vormen niet enkel een probleem voor de gebruikers, maar ook voor de niet-gebruikende gevangenen”, zeggen dr. Anne Van Duyse, medisch directeur bij De Sleutel en dr. Muriel Alexandre, psychiater bij De Sleutel en in de gevangenis van Gent. “Een op drie gedetineerden zou voor het eerst drugs gebruiken in de cel. Dat is natuurlijk wel een averechts effect van ons gevangeniswezen.” P-magazine bracht de voorbije weken hierover een dossier drugs in detentie. Hier leest u het standpunt van De Sleutel.

woensdag, 08 februari 2012 12:48

Inschrijven op e-zine

Hier (zie rechterkolom) kan je inschrijven op het e-zine van De Sleutel.

Zo ontvang je 4 maal per jaar nieuws uit het netwerk van De Sleutel en blijf je op de hoogte van onze activiteiten, projecten, initiatieven en standpunten.

OVER HET INTEGREREN VAN KWALITEITEN VAN WETENSCHAP EN PRAKTIJK IN DE VERSLAVINGSZORG

Het motiveren van cliënten zodat ze lang genoeg in behandeling blijven, is een belangrijk werkpunt binnen de verslavingszorg. Binnen De Sleutel werken we hieraan door de cliënt als evenwaardige partner te beschouwen. Onderzoek toont aan dat het vooraf  informeren van de cliënt over te verwachten interventies en daarna  feedback geven op resultaten, werkt. Het aandeel cliënten dat hierdoor een ‘kritisch’ aantal keer  op gesprek blijft komen, kan 60 % tot 70% toenemen. 
Meten en daarop feedback geven, bevordert dus behandelingstrouw. Het relaas van het voeren van onderzoek in een reële praktijksituatie gevoerd tussen maart 2007 en maart 2009. En hoe het nu verder moet om die goede praktijk vandaag en morgen te blijven vasthouden.

<< Start < Vorige 44 45 46 47 48 49 ... 51 52 53 Volgende > Einde >>
Pagina 49 van 63

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.