De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Paul De Neve

Paul De Neve

woensdag, 23 november 2011 11:07

Duurtijd

Ons programma in de Therapeutische Gemeenschap duurt gemiddeld 12 maand, gevolgd door een re-integratiefase waarin je terugkeer naar de maatschappij begeleidt wordt. Dit is een gemiddelde en hangt in de praktijk sterk af van je persoonlijk traject.
Onze programma’s verlopen in fases waarin er stapsgewijs meer naar buiten wordt gewerkt.

 

 

woensdag, 23 november 2011 00:00

Hoe meld ik mij aan?

Voor een opname neem je telefonisch contact op met het opnameteam.

 • Indien je nog geen hulpverlening rondom jou hebt, kan je zelf bellen. Tijdens dit eerste telefonische contact willen wij vooral kennis met je maken en stellen een aantal vragen om zicht te krijgen op je hulpvraag.
  Wanneer je niet in de mogelijkheid bent om te bellen, kan je ook een email sturen of het online aanmeldingsformulier invullen.
  Het opnameteam bespreekt jouw vraag tot opname. In afwachting hiervan spreken we af om dagelijks tussen 09u00 en 13u00 even met ons te bellen. Zo blijven we contact houden en blijft jouw plaats op de opnamelijst verzekerd.
  Zodra er een beslissing is genomen, krijg je dit te horen en worden verdere afspraken vastgelegd.
 • Indien je ergens reeds in begeleiding bent (residentieel of ambulant), is het aangewezen om samen met je behandelaar te bellen.
  Door samen te werken met hen krijgen we snel duidelijkheid over jouw hulpvraag. Na een verkenning van de hulpvraag kunnen we verdere afspraken maken over je traject.

Hoe aanmelden?

Wanneer aanmelden?

 • Maandag: 09u00 tot 16u30
 • Dinsdag tot en met vrijdag: 09u00 tot 13u
woensdag, 23 november 2011 00:00

Wat bieden wij / wat mag je verwachten?

Een langdurige opname kan in één van onze twee therapeutische gemeenschappen (TG in Merelbeke of Gent). Dergelijk groepsprogramma is gebaseerd op zelfhulp en werkt volgens een heel duidelijke stuctuur en volgens een aantal vaste principes/regels.

opmerking: een opname in de TG te Gent is enkel mogelijk voor volwassen mannen die naast een verslavingsprobleem ook kampen met een psychiatrische problematiek.

Wat mag je verwachten van een programma in een therapeutische gemeenschap (TG)? 

 • Een veilig huis, zonder drugs en geweld
 • Een groepsprogramma waarbij de nadruk ligt op het elkaar helpen (zelfhulp)
 • Individuele begeleiding waar nodig
 • Een professionele omkadering die je behandelproces, in samenspraak met jou, opvolgt. Elke bewoner krijgt een handelplan op maat.
 • Een actief programma met een vaste daginvulling : de bewoners staan zelf in voor de organisatie (of het 'runnen') van de gemeenschap: eten klaarmaken, poetsen, klusjes doen, tuin onderhouden…
 • Een programma waarin we werken naar het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven
 • Een gefaseerd programma, waarin we stapsgewijs  werken naar een reïntegratie in de maatschappij
 • Een langdurig programma zodat je de verandering van je leven grondig kan aanpakken
  •  We focussen op een totale aanpak van je problemen: lichamelijke gezondheid, je financiële situatie, justitie, familie en sociale relaties, vrije tijd, werk, je psychische gezondheid,…
  • Verschillende therapeutische groepen, zoals :
   - Hervalpreventie waarin je je valkuilen m.b.t. herval leert kennen
   - Budgetgroep waar je je budget leert beheren
   - Groepen waarin je gaat kijken naar elkaars vooruitgang in het programma
   - Groepen waarin je op een goeie manier conflicten leert uitwerken
   - …
 • Famieliewerking
 • ...    

(ga voor meer info: ga naar het specifieke aanbod van de Therapeutische Gemeenschappen)

Opmerking 

 • De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim
 • In alle centra is een ombudsdienst beschikbaar waar cliënten met mogelijke klachten terechtkunnen.

  Contactinfo ombudspersoon gekoppeld aan de Therapeutische Gemeenschap: Chantal Van Moerkerke chantal.van.moerkerke@ombudsfunctieggz.be 0476/306444 (maandag, dinsdag en donderdag tijdens de kantooruren)

  meer info over de ombudsfunctie

  (1) In de brochure Wet "Rechten van de patiënt" van eind 2014 wordt door de federale overheid een goed overzicht gegeven van de verschillende patiëntenrechten.

woensdag, 23 november 2011 00:00

Iets voor mij?

Voor wie?
- Je hebt een drugprobleem, maar je wil ontwennen en een clean leven uitbouwen.
- Je bent al fysiek ontwend, maar je hebt nood aan een (langdurig) vervolgprogramma.
- Je volgt al een behandeling ( je gaat bvb al regelmatig op gesprek, volgt dagtherapie of bent reeds elders in opname) en je slaagt er niet in om clean te blijven.
- Je hebt reeds verschillende behandelingen / programma’s gevolgd, maar je slaagt er niet in om clean te blijven
- Je kiest vrijwillig om een behandeling te volgen. Dit wil niet zeggen dat er geen justitiële voorwaarden kunnen zijn, maar je blijft op elk moment zelf verantwoordelijk om je programma al dan niet verder te zetten. Onze deur gaat niet op slot.
- Bekijk ook de specifieke afdelingspecifieke voorwaarden (ga naar aanbod per afdeling).

Voor wie niet?

- In onze afdeling in Gent (dubbeldiagnose) kunnen enkel volwassen mannen worden opgenomen

-Mensen met enkel een alcoholprobleem worden niet bij ons opgenomen.

Hiervoor kan je terecht bij:

alcoholhulp
Anonieme Alcoholisten
Druglijn

-Je bent minderjarig: ga naar ons aanbod voor minderjarigen ( RKJ )

- Bekijk ook de specifieke afdelingspecifieke voorwaarden (ga naar aanbod per afdeling)

Eén dag meedraaien  

Twijfel je nog of een therapeutische gemeenschap iets voor jou is? Geen nood: elke dinsdag organiseren wij zogenaamde "meedraaidagen". Op zo'n dag kunt je zelf komen ervaren hoe onze bewoners in huis gezamenlijk hun drugverslaving aanpakken. Je kan zelf komen ervaren hoe onze bewoners in huis gezamenlijk hun drugverslaving aanpakken. Meedraaien kan voor wie gestabiliseerd is en minstens 24u volledig clean. Een oudere bewoner gidst je dan tijdens deze meedraaidag doorheen de activiteiten van die dag. Op het einde is er nog een kort evaluatiegesprek met een begeleider. Dit zal helpen om de beste keuze te maken.   
Dit kan elke dinsdag (vooraf telefonisch af te spreken)

Interesse?

 • Neem voor Therapeutische Gemeenschap Merelbeke contact op met Tom De Belie (telefoon 09/210.89.23) of    
  E-mail tom.de.belie@fracarita.org
 • Neem voor Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose Gent contact op met Bart De Backer (telefoon 09/342.88.01) of E-mail bart.de.backer@fracarita.org

 

woensdag, 23 november 2011 00:00

Kostprijs ambulant

De Sleutel is erkend als ambulante revalidatie-instelling. Dat betekent dat de mutualiteit waarbij je aangesloten bent het overgrote deel van de kosten van je behandeling betaalt. Daarnaast rest er enkel het remgeld te betalen voor de genoten revalidatieverstrekking.  Op dit moment bedraagt het remgeld in het dagcentrum 1,77 euro per dag waarop één of meerdere individuele gespreks- of groepssessies plaatsvonden. De therapie is kosteloos voor wie aanspraak kan maken op een voorkeursbehandeling.

woensdag, 23 november 2011 09:54

Hoe meld ik mij aan?

Jezelf in een ambulant centrum aanmelden kan op verschillende manieren:  
• Telefonisch
• Via mail
• Via brief
• Gewoon aan de deur 
• Via de website (ga hier naar het aanmeldingsformulier)

Link naar telefoonnummers, emails en adressen.

Onze onthaalmedewerker staat klaar om naar je vragen te luisteren, je wat verdere informatie te geven en je een eerste afspraak te geven in het dagcentrum als je dat wenst.

Vergeet bij de schriftelijke aanmelding via mail of brief naast je naam en voornaam, ook je geboortedatum niet te vermelden en eventueel een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Alle persoonsgegevens worden enkel omwille van praktische overwegingen gevraagd en worden uiterst discreet behandeld.

Een aanmelding kan zowel spontaan als via doorverwijzing gebeuren.

    

woensdag, 23 november 2011 00:00

Wat bieden wij / wat mag je verwachten?


 Wat verwachten bij ambulante zorg?

• Deze behandeling kan je combineren met je thuis- en/of werksituatie. Je hebt op regelmatige basis afspraken met je vaste begeleider.
• Samen met een therapeut bepaal je wat je wil veranderen, wat haalbare doelstellingen zijn…
• Samen bekijken we wat de meerwaarde kan zijn van een drugvrij leven

Wat omvat dit en hoe starten we?

Een onthaalmedewerker staat klaar om naar je vragen te luisteren, je wat verdere informatie te geven en je een eerste afspraak te geven in het dagcentrum als je dat wenst. Een aanmelding kan zowel spontaan als via doorverwijzing gebeuren. Link naar aanmelding.

EERSTE GESPREK EN ORIENTATIE

- Tijdens de eerste gesprekken proberen we zicht te krijgen op de ernst van je druggebruik. Er wordt hierbij niet alleen gefocust op je gebruik, maar verschillende levensdomeinen komen aan bod.
- Samen zoeken we uit of je druggebruik problematisch/risicovol is en of er behandeling nodig/aangewezen is en welke vorm van behandeling hiervoor de beste is.
- Een oriëntatie duurt 3 à 4 gesprekken.

BEHANDELING

In een dagcentrum worden verschillende vormen van begeleiding aangeboden:
• Individuele begeleiding : wekelijkse gesprekken (1 à 2 keer per week) met een vaste therapeut. In samenspraak tussen therapeut en patiënt wordt een behandelplan opgemaakt met daarin beoogde doelstellingen die samen geformuleerd worden op verschillende leefgebieden. Samen met de therapeut wordt gezocht op welke wijze deze doestellingen kunnen verwezenlijkt worden.
• Groepsbehandeling : voor meer detail ga naar het afdelingspecifiek aanbod

Substitutie of vervangmedicatie (methadon)? Voor meer detail ga naar het afdelingsspecifiek aanbod.

Gedwongen of vrijwillig? Ook cliënten verwezen door justitie worden in onze dagcentra begeleid. Voor meer detail ga naar het afdelingsspecifiek aanbod

OPMERKINGEN

 • Bij een doorverwijzing wordt zo veel als mogelijk verdergewerkt op het reeds lopende behandelings- of begeleidingstraject.

 • De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim. 

 • Cliënten met klachten kunnen terecht bij een ombudsdienst.(1)

Contactinfo ombudspersonen per regio

o Gent: Chantal Van Moerkerke
chantal.van.moerkerke@ombudsfunctieggz.be
0476/306444 (maandag, dinsdag en donderdag tijdens de kantooruren)

meer info over ombudsfunctie

o Brugge (op afspraak): Inge Decorte
inge.decorte@ombudsfunctieggz.be
0474 / 060 877 (elke werkdag tijdens de kantooruren)

meer info over ombudsfunctie


o Antwerpen-Mechelen: Peter De Clercq
03 / 609 33 46 ; 0485 / 54 81 43 (elke werkdag tijdens de kantooruren)
peter.declercq@oggpa.be

meer info over ombudsfunctie

 

(1) In de brochure Wet "Rechten van de patiënt" van eind 2014 wordt door de federale overheid een goed overzicht gegeven van de verschillende patiëntenrechten.

 

woensdag, 23 november 2011 09:31

Iets voor mij?

Voor wie ?

- Je experimenteert met / gebruikt af en toe drugs en wil wel eens, samen met een deskundige, inschatten of dit risicovol of problematisch is… je wil voorkomen dat je druggebruik op termijn een probleem wordt…

-Je voelt dat je druggebruik op één of andere wijze problematisch wordt. Je wil hierover praten…

- Je volgde al een andere behandeling (bijvoorbeeeld een opname) maar je bent op zoek na de nodige nazorg…

-Je maakt je zorgen om iemand uit je naaste omgeving (partner, kind, ouder…) die illegale middelen gebruikt. Je bent op zoek naar concrete informatie of je zoekt zelf ondersteuning in de manier hoe je ermee moet omgaan...

Voor wie niet ?

- Je gebruikt medicatie of alcohol of hebt een gokprobleem, maar je gebruikt geen illegale drug (zoals cannabis, XTC, speed,…). Helaas kunnen wij je dan niet verder helpen, maar je kan wel terecht bij: 

alcoholhulp
Anonieme Alcoholisten
Druglijn

dinsdag, 22 november 2011 00:00

Kostprijs

Als je start met werken in de ploegen (renovatie, groen of industriële), onder contract of als vrijwilliger, moet je 25 euro waarborg betalen voor de werkkledij. Dit wordt bij de start geregeld.

dinsdag, 22 november 2011 00:00

Duurtijd?

Activeringstrajecten duren de tijd die nodig is: we werken op maat en op het tempo van de betrokkene.

 

- Als je als vrijwilliger in één van onze ploegen werkt, streven we naar een maximum van 6 maanden.

- Wep+ contract: contract van 1 jaar (bepaalde duur)

- Artikel 60: afhankelijk van je leeftijd duurt dit 1 jaar, 1,5 jaar of 2 jaar. Ook dit is een contract van bepaalde duur.

- Gesco: contract van onbepaalde duur. We streven naar doorstroming van zodra dit mogelijk is.

<< Start < Vorige 47 48 ... 50 51 52 53 54 55 56 Volgende > Einde >>
Pagina 52 van 59

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.