De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Paul De Neve

Paul De Neve

donderdag, 24 november 2011 10:13

Aanbod dagcentrum Antwerpen

Dagcentrum Antwerpen

Dagcentrum Antwerpen

03 233 99 14
dca.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Dambruggestraat 78 - 80
2060 Antwerpen

Bekijk details

1. Iets voor mij?
2. Hoe meld ik mij aan?
3. Eerste gesprek en oriëntatie
4. Wat bieden wij?
5. Kostprijs
6. Duurtijd
7. Openingsuren

(klik op "bekijk details" en ga naar aanbod cliënt)


 

donderdag, 24 november 2011 00:00

Drugs.... De Sleutel

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Maak kennis met De Sleutel: bekijk hier een kort voorstellingsfilmpje

Mensen, kansen, groeien

Geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven is onze drijfveer.

Vanuit dit geloof helpen we de cliënt zichzelf optimaal te realiseren en zich te reïntegreren in de samenleving.

Wij kiezen ervoor om verandergericht te werken in samenspraak met elke cliënt.

 

Volg ons op Facebook

like

De Sleutel behandelt uw gegevens met respect voor uw privacy

Lees meer over het feest naar aanleiding van 40 jaar De Sleutel40 jaar logo zonder slagzin 

 

donderdag, 24 november 2011 08:20

Kwaliteitszorg & onderzoek

Op zoek naar “Goede praktijken in de drughulpverlening”? Welke meetinstrumenten hanteren om evidence based te werken? Hoe tevreden zijn onze cliënten? Hier vindt u tevens cijfers over druggebruik evenals relevant onderzoeksmateriaal.

Kwaliteitsbevordering, registratie, wetenschappelijk onderzoek: hierover waakt het departement Zorgverlening binnen De Sleutel.

woensdag, 23 november 2011 00:00

Wat doet maatwerkbedrijf Weerwerk ?

Weerwerk, het maatwerkbedrijf gegroeid uit vzw Sociale Werkplaats De Sleutel, werkt met doelgroepmedewerkers die vijf jaar inactief zijn en laaggeschoold.  Daarbovenop kiezen wij duidelijk voor de groep “mensen met een verslavingsprobleem” waarbij de nadruk ligt op de doelgroep van De Sleutel, namelijk verslaving aan illegale middelen.

Maak hier kennis met de methodiek van de activerende werkvloer

web Groen

 

Enkele sleutelmomenten uit de geschiedenis van Weerwerk (voorheen vzw Sociale Werkplaats De Sleutel).

tijdslijn sociale werkplaats

 

Aanverwante info: werking Jobcoach in de kijker

 

woensdag, 23 november 2011 11:35

Soorten opname

Binnen De Sleutel zijn er diverse opnamemogelijkheden. Zo kan u terecht in ons crisisinterventiecentrum en in één van onze therapeutische gemeenschappen (langdurige opname). We hebben tevens een apart aanbod voor minderjarigen.

woensdag, 23 november 2011 00:00

Een opname?

Volwassenen kunnen opteren voor langdurige en intensieve verslavingszorg, gebaseerd op de methode van de TG (Therapeutische Gemeenschap).

Het  behandelprogramma in Merelbeke richt zich naar volwassenen mannen en vrouwen met een ernstig verslavingsprobleem.
Het behandelprogramma in Gent richt zich specifiek naar mannen met een verslavingsprobleem en een bijkomende psychiatrische problematiek.

Het programma in TG Merelbeke kreeg recent een grondige update. Vindt hierna meer info op maat van de cliënt (of op maat van de verwijzer ).

DSC_0733bew

 

woensdag, 23 november 2011 11:25

Kostprijs

De Sleutel is erkend als residentiële revalidatie-instelling. Dat betekent dat het overgrote deel van je opname betaald wordt door de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Er wordt wel – zoals bij een doktersbezoek en in een ziekenhuis – een remgeld aangerekend. Daarnaast zijn er ook enkele variabele kosten zoals telefoonkosten, medicatie, tabak etc. die op het einde van de maand op je factuur komen te staan.

Er wordt gewerkt met dagprijzen en er is een tussenkomst voorzien van de mutualiteit.

Indien nodig wordt er, samen met de cliënt, gekeken om het inkomen en/of mutualiteit in orde te brengen.

woensdag, 23 november 2011 11:07

Duurtijd

Ons programma in de Therapeutische Gemeenschap duurt gemiddeld 12 maand, gevolgd door een re-integratiefase waarin je terugkeer naar de maatschappij begeleidt wordt. Dit is een gemiddelde en hangt in de praktijk sterk af van je persoonlijk traject.
Onze programma’s verlopen in fases waarin er stapsgewijs meer naar buiten wordt gewerkt.

 

 

woensdag, 23 november 2011 00:00

Hoe meld ik mij aan?

Voor een opname neem je telefonisch contact op met het opnameteam.

 • Indien je nog geen hulpverlening rondom jou hebt, kan je zelf bellen. Tijdens dit eerste telefonische contact willen wij vooral kennis met je maken en stellen een aantal vragen om zicht te krijgen op je hulpvraag.
  Wanneer je niet in de mogelijkheid bent om te bellen, kan je ook een email sturen of het online aanmeldingsformulier invullen.
  Het opnameteam bespreekt jouw vraag tot opname. In afwachting hiervan spreken we af om dagelijks tussen 09u00 en 13u00 even met ons te bellen. Zo blijven we contact houden en blijft jouw plaats op de opnamelijst verzekerd.
  Zodra er een beslissing is genomen, krijg je dit te horen en worden verdere afspraken vastgelegd.
 • Indien je ergens reeds in begeleiding bent (residentieel of ambulant), is het aangewezen om samen met je behandelaar te bellen.
  Door samen te werken met hen krijgen we snel duidelijkheid over jouw hulpvraag. Na een verkenning van de hulpvraag kunnen we verdere afspraken maken over je traject.

Hoe aanmelden?

Wanneer aanmelden?

 • Maandag: 09u00 tot 16u30
 • Dinsdag tot en met vrijdag: 09u00 tot 13u
woensdag, 23 november 2011 00:00

Wat bieden wij / wat mag je verwachten?

Een langdurige opname kan in één van onze twee therapeutische gemeenschappen (TG in Merelbeke of Gent). Dergelijk groepsprogramma is gebaseerd op zelfhulp en werkt volgens een heel duidelijke stuctuur en volgens een aantal vaste principes/regels.

opmerking: een opname in de TG te Gent is enkel mogelijk voor volwassen mannen die naast een verslavingsprobleem ook kampen met een psychiatrische problematiek.

Wat mag je verwachten van een programma in een therapeutische gemeenschap (TG)? 

 • Een veilig huis, zonder drugs en geweld
 • Een groepsprogramma waarbij de nadruk ligt op het elkaar helpen (zelfhulp)
 • Individuele begeleiding waar nodig
 • Een professionele omkadering die je behandelproces, in samenspraak met jou, opvolgt. Elke bewoner krijgt een handelplan op maat.
 • Een actief programma met een vaste daginvulling : de bewoners staan zelf in voor de organisatie (of het 'runnen') van de gemeenschap: eten klaarmaken, poetsen, klusjes doen, tuin onderhouden…
 • Een programma waarin we werken naar het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven
 • Een gefaseerd programma, waarin we stapsgewijs  werken naar een reïntegratie in de maatschappij
 • Een langdurig programma zodat je de verandering van je leven grondig kan aanpakken
  •  We focussen op een totale aanpak van je problemen: lichamelijke gezondheid, je financiële situatie, justitie, familie en sociale relaties, vrije tijd, werk, je psychische gezondheid,…
  • Verschillende therapeutische groepen, zoals :
   - Hervalpreventie waarin je je valkuilen m.b.t. herval leert kennen
   - Budgetgroep waar je je budget leert beheren
   - Groepen waarin je gaat kijken naar elkaars vooruitgang in het programma
   - Groepen waarin je op een goeie manier conflicten leert uitwerken
   - …
 • Famieliewerking
 • ...    

(ga voor meer info: ga naar het specifieke aanbod van de Therapeutische Gemeenschappen)

Opmerking 

 • De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim
 • In alle centra is een ombudsdienst beschikbaar waar cliënten met mogelijke klachten terechtkunnen.

  Contactinfo ombudspersoon gekoppeld aan de Therapeutische Gemeenschap: Chantal Van Moerkerke chantal.van.moerkerke@ombudsfunctieggz.be 0476/306444 (maandag, dinsdag en donderdag tijdens de kantooruren)

  meer info over de ombudsfunctie

  (1) In de brochure Wet "Rechten van de patiënt" van eind 2014 wordt door de federale overheid een goed overzicht gegeven van de verschillende patiëntenrechten.

<< Start < Vorige 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Volgende > Einde >>
Pagina 55 van 63

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.